UJinga Cards ( ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Zilli ) การ์ดสีสดใสที่ถูกออกแบบมาใช้ เพื่อช่วยละลายพฤติกรรม / เสริมสร้างความสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมง่ายๆ แต่สร้างสรรค์ แค่จับกลุ่ม 2-3…
ทั่วไป

UJinga Cards ( ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Zilli ) การ์ดสีสดใสที่ถูกออกแบบมาใช้ เพื่อช่วยละลายพฤติกรรม / เสริมสร้างความสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมง่ายๆ แต่สร้างสรรค์ แค่จับกลุ่ม 2-3…

UJinga Cards ( ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Zilli ) การ์ดสีสดใสที่ถูกออกแบบมาใช้ เพื่อช่วยละลายพฤติกรรม / เสริมสร้างความสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมง่ายๆ แต่สร้างสรรค์ แค่จับกลุ่ม 2-3 คนขึ้นไป เลือกการ์ด 2-3 ใบ แล้วพยามทำท่าตามการ์ดทั้ง 2-3 ใบ พร้อมๆกัน !!!!! // ที่เหลือคือสนุกไปกับการออกแข้ง เหยียดขา กับท่าฮาๆ ของเราและเพื่อนๆ สนใจติดต่อไปได้ที่ http://getzilli.com/ หรือถ้าอยากทดลองใช้ ติดต่อ inbox มาได้ครับ ผมมี ^_^[ Creative ] ชวนเล่น ‘Ujinga’ การ์ดเกมออกกำลัง ขยับแข้งขาได้เฮฮากับเพื่อนๆ อ่านต่อ: www.creativemove.com/creative/ujinga

By

UJinga Cards ( ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Zilli ) การ์ดสีสดใสที่ถูกออกแบบมาใช้ เพื่อช่วยละลายพฤติกรรม / เสริมสร้างความสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมง่ายๆ แต่สร้างสรรค์ แค่จับกลุ่ม 2-3 คนขึ้นไป เลือกการ์ด 2-3 ใบ แล้วพยามทำท่าตามการ์ดทั้ง 2-3 ใบ พร้อมๆกัน !!!!! // ที่เหลือคือสนุกไปกับการออกแข้ง เหยียดขา กับท่าฮาๆ ของเราและเพื่อนๆ สนใจติดต่อไปได้ที่ http://getzilli.com/ หรือถ้าอยากทดลองใช้ ติดต่อ inbox มาได้ครับ ผมมี ^_^


[ Creative ] ชวนเล่น ‘Ujinga’ การ์ดเกมออกกำลัง ขยับแข้งขาได้เฮฮากับเพื่อนๆ

อ่านต่อ: www.creativemove.com/creative/ujinga

You may also like