4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการโค้ชด้วยการ์ด 1.กำหนดหัวข้อหรือเรื่อง ก่อนจับการ์ด 2.การ์ดที่เลือก เห็นอะไรในรูปหรือ คำนี้สำหรับเราแปลว่าอะไร เห็นแล้วนึกถึงเรื่องนี้ในประเด็นไหน 3.การ์ดใบนี้กำลังบอกอะไรเรา 4.ด้วยสิ่งที่เราได้จากการ์ด เพื่อให้เรื่องนี้มันมีความคืบหน้า อะไรล่ะ ที่เราจะทำต่อไปเป็นอย่างแรก…

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการโค้ชด้วยการ์ด 1.กำหนดหัวข้อหรือเรื่อง ก่อนจับการ์ด 2.การ์ดที่เลือก เห็นอะไรในรูปหรือ คำนี้สำหรับเราแปลว่าอะไร เห็นแล้วนึกถึงเรื่องนี้ในประเด็นไหน 3.การ์ดใบนี้กำลังบอกอะไรเรา 4.ด้วยสิ่งที่เราได้จากการ์ด เพื่อให้เรื่องนี้มันมีความคืบหน้า อะไรล่ะ ที่เราจะทำต่อไปเป็นอย่างแรก ไม่ว่าจะเป็นการ์ดที่มีไว้เพื่อการโค้ชโดยเฉพาะหรือการ์ดทาโร่ หรือ ออราเคิลการ์ด ชุดไหน ถ้ามีรูป มีคำ มาให้ ก็สามารถนำมาใช้งานในการโค้ชได้เหมือนกัน สำคัญที่ โค้ชชี่ ต้องเป็นคนตอบคำถาม หรือคำทำนายเพื่อตัวเค้าเอง ใครมีข้อสงสัย หรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโค้ชชิ่งการ์ด ถามได้ทุกคำถามครับ จะตอบให้ด้วยความยินดี Card: OSHO Zen Tarot card

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการโค้ชด้วยการ์ด 1.กำหนดหัวข้อหรือเรื่อง ก่อนจับการ์ด // 2.การ์ดที่เลือก เห็นอะไรในรูปหรือ คำนี้สำหรับเราแปลว่าอะไร เห็นแล้วนึกถึงเรื่องนี้ในประเด็นไหน // 3.การ์ดใบนี้กำลังบอกอะไรเรา // 4.ด้วยสิ่งที่เราได้จากการ์ด…

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการโค้ชด้วยการ์ด 1.กำหนดหัวข้อหรือเรื่อง ก่อนจับการ์ด // 2.การ์ดที่เลือก เห็นอะไรในรูปหรือ คำนี้สำหรับเราแปลว่าอะไร เห็นแล้วนึกถึงเรื่องนี้ในประเด็นไหน // 3.การ์ดใบนี้กำลังบอกอะไรเรา // 4.ด้วยสิ่งที่เราได้จากการ์ด เพื่อให้เรื่องนี้มันมีความคืบหน้า อะไรล่ะ ที่เราจะทำต่อไปเป็นอย่างแรก // ไม่ว่าจะเป็นการ์ดที่มีไว้เพื่อการโค้ชโดยเฉพาะหรือการ์ดทาโร่ หรือ ออราเคิลการ์ด ชุดไหน ถ้ามีรูป มีคำ มาให้ ก็สามารถนำมาใช้งานในการโค้ชได้เหมือนกัน // สำคัญที่ โค้ชชี่ ต้องเป็นคนตอบคำถาม หรือคำทำนายเพื่อตัวเค้าเอง // ใครมีข้อสงสัย หรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโค้ชชิ่งการ์ด ถามได้ทุกคำถามครับ จะตอบให้ด้วยความยินดี // OSHO Zen Tarot card #Coaching #Tips #โค้ชด้วยการ์ด

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการโค้ชด้วยการ์ด 1.กำหนดหัวข้อหรือเรื่อง ก่อนจับการ์ด // 2.การ์ดที่เลือก เห็นอะไรในรูปหรือ คำนี้สำหรับเราแปลว่าอะไร เห็นแล้วนึกถึงเรื่องนี้ในประเด็นไหน // 3.การ์ดใบนี้กำลังบอกอะไรเรา // 4.ด้วยสิ่งที่เราได้จากการ์ด…

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการโค้ชด้วยการ์ด 1.กำหนดหัวข้อหรือเรื่อง ก่อนจับการ์ด // 2.การ์ดที่เลือก เห็นอะไรในรูปหรือ คำนี้สำหรับเราแปลว่าอะไร เห็นแล้วนึกถึงเรื่องนี้ในประเด็นไหน // 3.การ์ดใบนี้กำลังบอกอะไรเรา // 4.ด้วยสิ่งที่เราได้จากการ์ด เพื่อให้เรื่องนี้มันมีความคืบหน้า อะไรล่ะ ที่เราจะทำต่อไปเป็นอย่างแรก // ไม่ว่าจะเป็นการ์ดที่มีไว้เพื่อการโค้ชโดยเฉพาะหรือการ์ดทาโร่ หรือ ออราเคิลการ์ด ชุดไหน ถ้ามีรูป มีคำ มาให้ ก็สามารถนำมาใช้งานในการโค้ชได้เหมือนกัน // สำคัญที่ โค้ชชี่ ต้องเป็นคนตอบคำถาม หรือคำทำนายเพื่อตัวเค้าเอง // ใครมีข้อสงสัย หรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโค้ชชิ่งการ์ด ถามได้ทุกคำถามครับ จะตอบให้ด้วยความยินดี // OSHO Zen Tarot card #Coaching #Tips #โค้ชด้วยการ์ด