คิดเยอะก็รอบคอบดี ทำตามที่รู้สึกก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเองดี ลงมือทำเร็วๆก็ได้ทักษะ ได้ประสบการณ์และเห็นผลเร็วดี // โฟกัสในแต่ละส่วนก็นับว่าดี แล้วถ้าเรารวมเอาทุกด้าน ให้ทำงานพร้อมๆกันล่ะ มันก็น่าจะ ดี ดี และดี จริงมั้ย? //…

คิดเยอะก็รอบคอบดี ทำตามที่รู้สึกก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเองดี ลงมือทำเร็วๆก็ได้ทักษะ ได้ประสบการณ์และเห็นผลเร็วดี // โฟกัสในแต่ละส่วนก็นับว่าดี แล้วถ้าเรารวมเอาทุกด้าน ให้ทำงานพร้อมๆกันล่ะ มันก็น่าจะ ดี ดี และดี จริงมั้ย? // Think, Feel, Act, Focus on each is good but if we can align them and let it work altogether how does it look like?. This is what we called Synergy, Congruent, Integration. Let’s trying.

คิดเยอะก็รอบคอบดี ทำตามที่รู้สึกก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเองดี ลงมือทำเร็วๆก็ได้ทักษะ ได้ประสบการณ์และเห็นผลเร็วดี // โฟกัสในแต่ละส่วนก็นับว่าดี แล้วถ้าเรารวมเอาทุกด้าน ให้ทำงานพร้อมๆกันล่ะ มันก๋น่าจะ ดี ดี และดี จริงมั้ย? //…

คิดเยอะก็รอบคอบดี ทำตามที่รู้สึกก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเองดี ลงมือทำเร็วๆก็ได้ทักษะ ได้ประสบการณ์และเห็นผลเร็วดี // โฟกัสในแต่ละส่วนก็นับว่าดี แล้วถ้าเรารวมเอาทุกด้าน ให้ทำงานพร้อมๆกันล่ะ มันก๋น่าจะ ดี ดี และดี จริงมั้ย? // Think, Feel, Act, Focus on each is good but if we can align them and let it work altogether how does it look like?. This is what we called Synergy, Congruent, Integration. Let’s trying.