ในการวางแพลน แก้ปัญหา หรือตั้งเป้าหมาย โดยปกติเราจะมองแต่จากมุมมองของตัวเองซะส่วนใหญ่ (i) แต่จริงๆแล้ว เราอาจเพิ่มมุมมองให้กว้างขึ้นได้ ด้วยการมองผ่านมุมมองของคนอื่นๆ // อาจเป็นมุมมองของคู่สนทนาอีกฝ่ายนึง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียซักคนก็ได้ (you) หรืออาจใช้วิธีมองผ่านมุมมองของที่ปรึกษา ที่เราคิด/มอง/รู้สึกว่า…

ในการวางแพลน แก้ปัญหา หรือตั้งเป้าหมาย โดยปกติเราจะมองแต่จากมุมมองของตัวเองซะส่วนใหญ่ (i) แต่จริงๆแล้ว เราอาจเพิ่มมุมมองให้กว้างขึ้นได้ ด้วยการมองผ่านมุมมองของคนอื่นๆ // อาจเป็นมุมมองของคู่สนทนาอีกฝ่ายนึง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียซักคนก็ได้ (you) หรืออาจใช้วิธีมองผ่านมุมมองของที่ปรึกษา ที่เราคิด/มอง/รู้สึกว่า ถ้าเป็นเค้าต้องจัดการเรื่องนี้ได้แน่ๆ (they) // เมื่อเลือกคนที่เราจะยืมมุมมองเค้ามาใช้ได้ // จากนั้นก็เริ่มมองเป้าหมาย-ปัญหา ถ้าเรามองเหมือนเค้า คิดเหมือนเค้า ตัดสินใจแบบเค้า มันจะเป็นยังไง แล้วค่อยเอาคำแนะนำแบบ Virtualที่ได้ มาทำแพลนต่ออีกที // ข้อคิดจากการเป็น Trainer ในคลาส Transformative Coaching คลาสอบรมขั้นแอดว๊านซ์ ของ PRANA Consulting #PerceptualPosition #NLP