เมื่องาน หรือโปรเจ็คที่เราอยากได้ เกิดติดขัด สิ่งที่คนเป็นโค้ชจะช่วยได้ คือ // การพาให้โค้ชชี่กลับไปทบทวนเป้าหมายนั้นอีกครั้ง ว่ามันเป็นอย่างไร ? จับต้อง วัดผลได้มั้ย ? มีกำหนดเวลาแน่นอนหรือเปล่า ?…

เมื่องาน หรือโปรเจ็คที่เราอยากได้ เกิดติดขัด สิ่งที่คนเป็นโค้ชจะช่วยได้ คือ // การพาให้โค้ชชี่กลับไปทบทวนเป้าหมายนั้นอีกครั้ง ว่ามันเป็นอย่างไร ? จับต้อง วัดผลได้มั้ย ? มีกำหนดเวลาแน่นอนหรือเปล่า ? (O-utcome) ต่อจากนั้น คือการพูดถึงคุณค่าต่อตัวโค้ชชี่เองในระยะยาว ว่า ถ้าเราทำโปรเจ็คนี้ได้ มีจะมีความหมายยังไงกับเราบ้าง ? (E-ffect) แล้วจึงมาว่ากันด้วยเรื่องของจุดติดขัด ถ้าเทียบกับความเจ็บป่วยคือ มันมีอาการอย่างไร ? ดูจากอะไร ? มันเริ่มเกิดขึ้นมานานแค่ไหน ? (S-ymptom) จุดติดขัดที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุอะไร ? (C-ause) และดูซิ ว่ารอบๆตัวเรา มีอะไร ที่จะช่วยแก้สาเหตุเหล่านั้นได้บ้าง ? (R-esource) นำไปสู่การทำแอคชั่นแพลนเป็นการส่งท้าย // กระบวนการทั้งหมดข้างต้น คือเฟรมเวิร์คที่ชื่อ S.C.O.R.E. Model ที่ใช้เป็นกรอบในการพูดคุย เพื่อหาทางออกให้กับ การทำงานในแบบโปรเจ็ค โดยเฉพาะ // สนใจรับการโค้ช inbox เข้ามานัดเวลาได้เลยครับ