นอกจากการโค้ชเพื่อหาความถนัดให้นักเรียนนักศึกษาแล้ว การโค้ชให้ผู้ประกอบการหรือคนอยากทำธุรกิจใหม่ ก็มีติดต่อมาให้โค้ชให้เป็นระยะ สิ่งที่ผมจะทำคือชวนให้นั่งคุยกัน เพื่อตั้งคำถาม และมองธุรกิจที่จะทำให้รอบด้าน และผลักดันสิ่งที่ทำให้สอดคล้อง ส่งเสริมกันทั้งหมด โดยจะครอบคลุมทั้งหมด 6 ด้าน Area Focus Key…

นอกจากการโค้ชเพื่อหาความถนัดให้นักเรียนนักศึกษาแล้ว การโค้ชให้ผู้ประกอบการหรือคนอยากทำธุรกิจใหม่ ก็มีติดต่อมาให้โค้ชให้เป็นระยะ สิ่งที่ผมจะทำคือชวนให้นั่งคุยกัน เพื่อตั้งคำถาม และมองธุรกิจที่จะทำให้รอบด้าน และผลักดันสิ่งที่ทำให้สอดคล้อง ส่งเสริมกันทั้งหมด โดยจะครอบคลุมทั้งหมด 6 ด้าน Area Focus Key Action Capability/Skill Value/Belief Business Identity Contribution จากประสบการณ์ที่เคยโค้ช พบว่าหลายครั้ง เราเดินหน้าคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาหา และหลายครั้งเราใช้เวลา ในการเรียนรู้ทักษะอะไรบางอย่าง ที่เอาเข้าจริง อาจไม่เกี่ยวข้องกับหมวดสินค้าหรือบริการที่เราขาย มันเป็นเพียงการเผื่อ หรือความรู้สึกเสียดาย เลยใช้เวลา แรงงาน และเงินไปกับเรื่องนั้นๆ หลังจากพูดคุยกัน สิ่งที่เค้าเหล่านั้นจะได้ คือการมองเห็นธุรกิจตัวเองอย่างเข้าใจ บางครั้งอาจได้แง่มุมเอาไว้ใช้ ในการเล่าเรื่องให้ลูกค้าฟัง สิ่งเหล่านี้ อาจเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้ว แต่ถูกวางอยู่อย่างกระจัดกระจาย หรืออาจเป็นประเด็นใหม่ที่เราไม่เคยได้มองมันมาก่อน เมื่อถูกนำมาจัดวางเป็นก้อน และสื่อสาร นำเสนออย่างเป็นขั้นตอน สิ่งที่ได้คือ Story ที่น่าสนใจ และถ่ายทอดออกไปสู่ภายนอก ด้วยทิศทางเดียวกัน เมื่อเห็นภาพตัวตนทางธุรกิจชัด ก็จะรู้ว่าเราจะสื่อสารต่อไปในทางไหน เมื่อเวบาจะคิด พูด ทำ จะได้สอดคล้องกันสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้…