ทุกเรื่องในชีวิต จะสำเร็จง่าย เมื่อเราเซ็ตสภาวะทางอารมณ์ต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม // การจัดการด้านอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญ // ภาพ เพลง หรือท่าทางอะไร ที่ เห็น ได้ยิน ลองได้ทำ แล้วช่วยให้เรา…

ทุกเรื่องในชีวิต จะสำเร็จง่าย เมื่อเราเซ็ตสภาวะทางอารมณ์ต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม // การจัดการด้านอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญ // ภาพ เพลง หรือท่าทางอะไร ที่ เห็น ได้ยิน ลองได้ทำ แล้วช่วยให้เรา เข้าถึงอารมณ์ที่อยากได้ในตอนนั้น เช่น สงบนิ่ง ,ขรึม, กระตือรือร้น, เสริมสร้างความมั่นใจ, … // ฝึกสร้าง Shortcut เอาไว้ เมื่อถึงเวลาต้องใช้ จะได้เรียกใช้ได้เหมือนกดสวิตซ์ Anchoring- StateManagment #NLP