เมื่อการล่าความสำเร็จตามเป้าหมายยังไม่ก้าวหน้าดังใจ // ส่วนนึงอาจเป็นเพราะลึกๆ สิ่งที่เราอยากได้ กับสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้ ดันเป็นสิ่งเดียวกัน // เช่นปลายทางอยากมีอิสระทำอะไรก็ได้ แต่ตอนนี้ที่ฉุดรั้งเราไว้ ก็เพราะงานที่กำลังทำมันก็สบาย อยากทำอะไรก็ได้ทำ // ประเมินเรื่องกรอบเวลาให้ชัด ว่า…

เมื่อการล่าความสำเร็จตามเป้าหมายยังไม่ก้าวหน้าดังใจ // ส่วนนึงอาจเป็นเพราะลึกๆ สิ่งที่เราอยากได้ กับสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้ ดันเป็นสิ่งเดียวกัน // เช่นปลายทางอยากมีอิสระทำอะไรก็ได้ แต่ตอนนี้ที่ฉุดรั้งเราไว้ ก็เพราะงานที่กำลังทำมันก็สบาย อยากทำอะไรก็ได้ทำ // ประเมินเรื่องกรอบเวลาให้ชัด ว่า Short Period กับ ระยะ Long Run อันไหน ที่เราให้ความสำคัญกับมัน และอยากได้จริงๆ // เห็นให้ชัด เลือกให้ชัด ทำให้ชัด // โอกาสดีที่ได้โค้ชให้ระดับเสธ.ทหาร // เป็นการทำงานโค้ชแบบที่ Heart Body Mind Alignment ให้ตรงกัน ใช้การยืน เดินนั่ง ร่วมในกระบวนการ // ข้อคิดจากงานโค้ช // ได้รับอนุญาตให้โพสท์รูปจาก Coachee แล้ว #NLP #Coach with Suriya Rajakhun