ในการตั้งเป้าหมาย ที่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก หรือต้องรอความช่วยเหลือจากใคร / วิธีพลิกเกมให้ควบคุมได้ ให้กำหนดว่าจะรอถึงเมื่อไหร่ เกินจากนั้น เพื่อให้เราไปถึงเส้นชัย จะเดินเกมทางไหนต่อ // รออย่างมีกลยุทธ์ เราเลือกได้ #SelfControl #ProActive…

ในการตั้งเป้าหมาย ที่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก หรือต้องรอความช่วยเหลือจากใคร / วิธีพลิกเกมให้ควบคุมได้ ให้กำหนดว่าจะรอถึงเมื่อไหร่ เกินจากนั้น เพื่อให้เราไปถึงเส้นชัย จะเดินเกมทางไหนต่อ // รออย่างมีกลยุทธ์ เราเลือกได้ #SelfControl #ProActive #NLP