เคยเป็นกันมั้ย เรื่องบางเรื่อง อยากทำนะ แต่มันไม่มั่นใจอ่ะ // ลองเริ่มด้วยการกลับมาถามตัวเอง เช็คจากเรื่องอื่นๆที่เคยผ่านมาก่อน ว่าตอนนั้น มันเพราะเราเป็นยังไง หรือมีอะไร ทำให้เรามั่นใจได้ขนาดนั้น // เตรียมความพร้อมอีกนิด ให้เราเป็นใกล้เคียงกับที่เคยเป็น…

เคยเป็นกันมั้ย เรื่องบางเรื่อง อยากทำนะ แต่มันไม่มั่นใจอ่ะ // ลองเริ่มด้วยการกลับมาถามตัวเอง เช็คจากเรื่องอื่นๆที่เคยผ่านมาก่อน ว่าตอนนั้น มันเพราะเราเป็นยังไง หรือมีอะไร ทำให้เรามั่นใจได้ขนาดนั้น // เตรียมความพร้อมอีกนิด ให้เราเป็นใกล้เคียงกับที่เคยเป็น ให้มีในสิ่งที่เคยมี // อาจเพราะรู้วิธีการ รู้ปลายทางจะเจออะไร หรือมั่นใจในทักษะของตัวเอง // ลองเช็คให้ชัด แล้วทำซ้ำอีกที แค่นี้เราก็น่าจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นละ ลุย! // Re-Experience // Modelling Excellence #NLP

เคยเป็นกันมั้ย เรื่องบางเรื่อง อยากทำนะ แต่มันไม่มั่นใจอ่ะ // ลองเริ่มด้วยการกลับมาถามตัวเอง เช็คจากเรื่องอื่นๆที่เคยผ่านมาก่อน ว่าตอนนั้น มันเพราะเราเป็นยังไง หรือมีอะไร ทำให้เรามั่นใจได้ขนาดนั้น // เตรียมความพร้อมอีกนิด ให้เราเป็นใกล้เคียงกับที่เคยเป็น…

เคยเป็นกันมั้ย เรื่องบางเรื่อง อยากทำนะ แต่มันไม่มั่นใจอ่ะ // ลองเริ่มด้วยการกลับมาถามตัวเอง เช็คจากเรื่องอื่นๆที่เคยผ่านมาก่อน ว่าตอนนั้น มันเพราะเราเป็นยังไง หรือมีอะไร ทำให้เรามั่นใจได้ขนาดนั้น // เตรียมความพร้อมอีกนิด ให้เราเป็นใกล้เคียงกับที่เคยเป็น ให้มีในสิ่งที่เคยมี // อาจเพราะรู้วิธีการ รู้ปลายทางจะเจออะไร หรือมั่นใจในทักษะของตัวเอง // ลองเช็คให้ชัด แล้วทำซ้ำอีกที แค่นี้เราก็น่าจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นละ ลุย! // Re-Experience // Modelling Excellence #NLP