ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการ หยุด The power of pausing, Benefits of pause การหยุด เป็นการสร้าง Choice เป็นการปรับจาก Reactive…

ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการ หยุด The power of pausing, Benefits of pause การหยุด เป็นการสร้าง Choice เป็นการปรับจาก Reactive เป็น Proactive เป็นการเปลี่ยนจากความพลังเผลอเป็นตั้งใจ การหยุดเพียงเสี้ยววินาที มักไม่ทำให้เราพลาดอะไรไป การหยุด จะไม่ใช่การห้ามไม่ให้เราทำอะไรต่อ การหยุดเป็นการเช็คกับตัวเอง ว่าจริงๆแล้ว เราอยากทำอย่างนี้้มั้ย แต่ถ้าหยุดแล้วเรายังอยากไปต่อ เราจะได้ก้าวออกไปลงมือ แบบเต็มๆ เรียกได้ว่า เปลี่ยนจากเผลอด่า เป็นตั้งใจด่าแบบง่ายๆ ด้วยการหยุด นั่นเอง ^__^

ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการ หยุด The power of pausing, Benefits of pause การหยุด เป็นการสร้าง Choice เป็นการปรับจาก Reactive…

ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการ หยุด The power of pausing, Benefits of pause การหยุด เป็นการสร้าง Choice เป็นการปรับจาก Reactive เป็น Proactive เป็นการเปลี่ยนจากความพลังเผลอเป็นตั้งใจ // การหยุดเพียงเสี้ยววินาที มักไม่ทำให้เราพลาดอะไรไป // การหยุดเป็นการเช็คกับตัวเอง ว่าจริงๆแล้ว เราอยากทำอย่างนี้้มั้ย // แต่ถ้าหยุดแล้วเรายังอยากไปต่อ เราจะได้ก้าวออกไปลงมือ แบบเต็มๆ สนใจรับการโค้ช เพื่อการใช้ชีวิตแบบเดินหน้าอย่างตั้งใจ inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียนมัธยม นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี)