การตั้งเป้าหมาย แบบไม่มี ActionPlan ไม่ต่างอะไรกับการฝันกลางวัน ที่มีโอกาสน้อยมาก ที่ฝันนั้นจะเป็นจริง Begins with positive end in mind เริ่มคิดจากเส้นชัย ว่าตอนนั้นเราจะต้องมีอะไรแล้วบ้าง…

การตั้งเป้าหมาย แบบไม่มี ActionPlan ไม่ต่างอะไรกับการฝันกลางวัน ที่มีโอกาสน้อยมาก ที่ฝันนั้นจะเป็นจริง Begins with positive end in mind เริ่มคิดจากเส้นชัย ว่าตอนนั้นเราจะต้องมีอะไรแล้วบ้าง – เพื่อให้เป็นไปตามแพลน ปีนึงข้างหน้าเราต้องเห็นอะไรแล้ว ลงมาจนถึง เพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย เราจะลงมือทำอะไรเป็นอันดับแรก ^_^ #MileStone #Action #Plan #NLP