ลองสังเกตดูนะ ว่าไม่ว่ากิจกรรมในแต่ละวันของชีวิต จะมีมากแค่ไหน มันจะมีจุดร่วมที่คล้ายกัน มันเป็น pattern ที่สรุปได้ภายในไม่กี่ Keywords นี่ละ // ซึ่งแต่ละคนจะมีแตกต่างกันไป // ลองดึงมันออกมาให้ได้ ว่า…

ลองสังเกตดูนะ ว่าไม่ว่ากิจกรรมในแต่ละวันของชีวิต จะมีมากแค่ไหน มันจะมีจุดร่วมที่คล้ายกัน มันเป็น pattern ที่สรุปได้ภายในไม่กี่ Keywords นี่ละ // ซึ่งแต่ละคนจะมีแตกต่างกันไป // ลองดึงมันออกมาให้ได้ ว่า Keyword ไหน คือสิ่งที่เราชอบ, เราทำมันได้ดี และ สิ่งที่โลกเห็นค่า // ประโยชน์ นอกจากจะเข้าใจตัวเองแบบชัดเจน จับต้องได้ ในครั้งถัดไป เมื่อมีโอกาส หรือใครมาชวนเราทำอะไร จะได้มีเกณฑ์ในการตัดสินใจ ว่ามัน “ใช่” สำหรับตัวเรามั้ย? แล้วจะเลือกทำดีหรือไม่ทำดี? // ลองนั่งนิ่งๆกับตัวเอง แล้วลองลิสต์ออกมา // ถ้าทำเองไม่ไหว กระบวนการของโค้ช และการ์ด มีไว้เพื่อการนี้ // ทำได้ทั้งแบบส่วนตัว และแบบทีม // Exploring the Internal Gems (TM) #โค้ชด้วยการ์ด

ลองสังเกตดูนะ ว่าไม่ว่ากิจกรรมในแต่ละวันของชีวิต จะมีมากแค่ไหน มันจะมีจุดร่วมที่คล้ายกัน สรุปได้ภายในไม่กี่ Keywords นี่ละ // ซึ่งแต่ละคนจะมีแตกต่างกันไป // ลองดึงมันออกมาให้ได้ ว่า Keyword ไหน…

ลองสังเกตดูนะ ว่าไม่ว่ากิจกรรมในแต่ละวันของชีวิต จะมีมากแค่ไหน มันจะมีจุดร่วมที่คล้ายกัน สรุปได้ภายในไม่กี่ Keywords นี่ละ // ซึ่งแต่ละคนจะมีแตกต่างกันไป // ลองดึงมันออกมาให้ได้ ว่า Keyword ไหน คือสิ่งที่เราชอบ, เราทำมันได้ดี และ สิ่งที่โลกเห็นค่า // ประโยชน์ นอกจากจะเข้าใจตัวเองแบบชัดเจน จับต้องได้ ในครั้งถัดไป เมื่อมีโอกาส หรือใครมาชวนเราทำอะไร จะได้มีเกณฑ์ในการตัดสินใจ ว่ามัน “ใช่” สำหรับตัวเรามั้ย? แล้วจะเลือกทำดีหรือไม่ทำดี? // ลองนั่งนิ่งๆกับตัวเอง แล้วลองลิสต์ออกมา // ถ้าทำเองไม่ไหว กระบวนการของโค้ช และการ์ด มีไว้เพื่อการนี้ // ทำได้ทั้งแบบส่วนตัว และแบบทีม // Exploring the Internal Gems (TM) #โค้ชด้วยการ์ด