ไม่ว่าเราจะเก๋าแค่ไหน แต่ถ้าเราสร้าง ความรู้สึกไว้วางใจ (rapport)ให้เกิดขึ้นไม่ได้ ความเก๋าที่สั่งสมมามากมาย ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ // ความรู้ ประสบการณ์ที่สร้างมา บางครั้งถ้าไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสให้ ปริญญาทั้งหลาย ก็แค่มีไว้ให้คนมองข้าม /// ข้อคิดจากหนัง…

ไม่ว่าเราจะเก๋าแค่ไหน แต่ถ้าเราสร้าง ความรู้สึกไว้วางใจ (rapport)ให้เกิดขึ้นไม่ได้ ความเก๋าที่สั่งสมมามากมาย ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ // ความรู้ ประสบการณ์ที่สร้างมา บางครั้งถ้าไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสให้ ปริญญาทั้งหลาย ก็แค่มีไว้ให้คนมองข้าม /// ข้อคิดจากหนัง INTERN