โค้ชด้วยการ์ด รับคำเชิญอย่างเป็นทางการ จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปแบ่งปันประสบการณ์ กระบวนการโค้ชด้วยการ์ด ให้กับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่สี่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รายวิชา HR421 // บรรยากาศในการเรียนจะเป็นยังไง 16 มีนาคม…

โค้ชด้วยการ์ด รับคำเชิญอย่างเป็นทางการ จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปแบ่งปันประสบการณ์ กระบวนการโค้ชด้วยการ์ด ให้กับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่สี่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รายวิชา HR421 // บรรยากาศในการเรียนจะเป็นยังไง 16 มีนาคม รู้กัน // จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึง // ยินดีแบ่งปันความรู้ให้สถานศึกษาที่คิดว่ามีประโยชน์นะครับ ^_^