เมื่อมีปัญหาว่าไอเดียคิดงานตัน ตัวช่วยเพื่อขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์จึงต้องมา // เพื่อค้นหาแนวทางในการคิดและสร้างแคมเปญจ์แบบน่าสนใจ ใช้ทำงานได้จริง // อีกแนวทางการใช้การ์ดที่ไม่ใช่แค่ Life Coach แต่เป็นการหา Creative Solutions // ออกงานร่วมกันระหว่าง…

เมื่อมีปัญหาว่าไอเดียคิดงานตัน ตัวช่วยเพื่อขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์จึงต้องมา // เพื่อค้นหาแนวทางในการคิดและสร้างแคมเปญจ์แบบน่าสนใจ ใช้ทำงานได้จริง // อีกแนวทางการใช้การ์ดที่ไม่ใช่แค่ Life Coach แต่เป็นการหา Creativity Solutions // ออกงานร่วมกันระหว่าง Health and the law of attraction cards + 75 tools of creative thinking Cards // ได้รับอนุญาตให้โพสท์จากโค้ชชี่แล้ว with Tiz Ake