ทั่วไป

@Suttisakw: เวลามีเรื่องเข้ามา ไม่ว่าเรื่องอะไร // Pause // การหยุดแค่ช่วงเล็กๆ ชั่วอึดใจ คือเทคนิค เพื่อเปลี่ยนการตอบโต้แบบอัตโนมัติ ไม่ได้ตั้งใจ ให้กลายเป็น ทำอย่างมุ่งมั่น เต็มใจ…

@Suttisakw: เวลามีเรื่องเข้ามา ไม่ว่าเรื่องอะไร // Pause // การหยุดแค่ช่วงเล็กๆ ชั่วอึดใจ คือเทคนิค เพื่อเปลี่ยนการตอบโต้แบบอัตโนมัติ ไม่ได้ตั้งใจ ให้กลายเป็น ทำอย่างมุ่งมั่น เต็มใจ และหวดไปเต็มแรง // หยุด. หายใจเข้าลึกๆ แล้วจัดไปเต็มๆ #ProActive #NLP

By

@Suttisakw: เวลามีเรื่องเข้ามา ไม่ว่าเรื่องอะไร // Pause // การหยุดแค่ช่วงเล็กๆ ชั่วอึดใจ คือเทคนิค เพื่อเปลี่ยนการตอบโต้แบบอัตโนมัติ ไม่ได้ตั้งใจ ให้กลายเป็น ทำอย่างมุ่งมั่น เต็มใจ และหวดไปเต็มแรง // หยุด. หายใจเข้าลึกๆ แล้วจัดไปเต็มๆ #ProActive #NLP

You may also like