ทั่วไป

“Self-Maintain” การเปลี่ยนแปลง นอกจากการที่เราจะต้อง”อยากเปลี่ยนแปลง” มันเองแล้ว วิธีการ ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน ประเด็นสำคัญคือ วิธีการนั้น ต้องสามารถทำ + ควบคุมได้ด้วยตัวเอง แทนที่จะหวังพึ่งพาจากภายนอก เช่นเดี๋ยวรอให้ คนนั้นเค้าทำให้…

“Self-Maintain” การเปลี่ยนแปลง นอกจากการที่เราจะต้อง”อยากเปลี่ยนแปลง” มันเองแล้ว วิธีการ ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน ประเด็นสำคัญคือ วิธีการนั้น ต้องสามารถทำ + ควบคุมได้ด้วยตัวเอง แทนที่จะหวังพึ่งพาจากภายนอก เช่นเดี๋ยวรอให้ คนนั้นเค้าทำให้ หรือรอให้นโยบายรัฐออกในเรื่อง …. แล้วเราจะได้มี …. และเริ่มทำ ถ้าเค้าไม่ทำให้เราล่ะ เราก็ไม่มีทางไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายได้น่ะสิ ! ดังนั้น ตั้งคำถามกับตัวเองให้ถูก เริ่มต้นลงมือทำ และควบคุมเงื่อนไขด้วยตัวเองในแบบที่เราทำได้ // ถ้าเราจะทำให้มันเกิดขึ้น ตัวเราเองจะต้องทำอะไร? // หรือถ้าจะรอส่วนอื่นๆจากภายนอก จะรอถึงวันที่เท่าไหร่ และถ้าไม่เป็นไปตามแพลน เราจะปรับแผน และเดินหน้าอย่างไรต่อ? #โค้ชด้วยการ์ด Certified NLP Master Practitioner, USA

By

“Self-Maintain”
การเปลี่ยนแปลง นอกจากการที่เราจะต้อง”อยากเปลี่ยนแปลง” มันเองแล้ว
วิธีการ ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน
ประเด็นสำคัญคือ วิธีการนั้น ต้องสามารถทำ + ควบคุมได้ด้วยตัวเอง
แทนที่จะหวังพึ่งพาจากภายนอก เช่นเดี๋ยวรอให้ คนนั้นเค้าทำให้
หรือรอให้นโยบายรัฐออกในเรื่อง …. แล้วเราจะได้มี …. และเริ่มทำ

ถ้าเค้าไม่ทำให้เราล่ะ เราก็ไม่มีทางไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายได้น่ะสิ !

ดังนั้น ตั้งคำถามกับตัวเองให้ถูก เริ่มต้นลงมือทำ และควบคุมเงื่อนไขด้วยตัวเองในแบบที่เราทำได้ //

ถ้าเราจะทำให้มันเกิดขึ้น ตัวเราเองจะต้องทำอะไร? // หรือถ้าจะรอส่วนอื่นๆจากภายนอก จะรอถึงวันที่เท่าไหร่ และถ้าไม่เป็นไปตามแพลน เราจะปรับแผน และเดินหน้าอย่างไรต่อ?

#โค้ชด้วยการ์ด
Certified NLP Master Practitioner, USA

You may also like