ทั่วไป

Dissociate-Associate เทคนิคทางสมองง่ายๆ ที่ช่วยเปิดความเป็นไปได้ และมีประสบการณ์ ฝึกซ้อม – ซึมซับความสำเร็จล่วงหน้า // บางครั้งก็ต้องถอยออกมาลองนึกว่า ถ้าเรานั่งดูหนังในฉากที่มีคนหน้าตาอย่างเราแสดงอยู่ เค้าจะเป็น-ทำยังไง – แล้วสุดท้ายค่อยลิงค์กลับเข้าไป ว่าในจังหวะที่ทำสำเร็จ…

Dissociate-Associate เทคนิคทางสมองง่ายๆ ที่ช่วยเปิดความเป็นไปได้ และมีประสบการณ์ ฝึกซ้อม – ซึมซับความสำเร็จล่วงหน้า // บางครั้งก็ต้องถอยออกมาลองนึกว่า ถ้าเรานั่งดูหนังในฉากที่มีคนหน้าตาอย่างเราแสดงอยู่ เค้าจะเป็น-ทำยังไง – แล้วสุดท้ายค่อยลิงค์กลับเข้าไป ว่าในจังหวะที่ทำสำเร็จ ถ้าเป็นเราไปยืนตรงนั้น เราจะรู้สึกยังไง เห็นอะไร รอบข้างพูดว่ายังไง // ถ้าเรารู้วิธีการว่าต้องทำยังไง แล้วรู้ได้ว่าตอนสำเร็จจะดีแค่ไหน ทุกเรื่องก็ไม่ยากอย่างที่คิด #Visualize #NLP

By

Dissociate-Associate เทคนิคทางสมองง่ายๆ ที่ช่วยเปิดความเป็นไปได้ และมีประสบการณ์ ฝึกซ้อม – ซึมซับความสำเร็จล่วงหน้า // บางครั้งก็ต้องถอยออกมาลองนึกว่า ถ้าเรานั่งดูหนังในฉากที่มีคนหน้าตาอย่างเราแสดงอยู่ เค้าจะเป็น-ทำยังไง – แล้วสุดท้ายค่อยลิงค์กลับเข้าไป ว่าในจังหวะที่ทำสำเร็จ ถ้าเป็นเราไปยืนตรงนั้น เราจะรู้สึกยังไง เห็นอะไร รอบข้างพูดว่ายังไง // ถ้าเรารู้วิธีการว่าต้องทำยังไง แล้วรู้ได้ว่าตอนสำเร็จจะดีแค่ไหน ทุกเรื่องก็ไม่ยากอย่างที่คิด #Visualize #NLP

You may also like