6 วันที่ผ่านมา ผมไปเป็นทีม Facilitator ให้กับ คลาส NLP Master Practitioner by Mind Transformation (SG) x…
ทั่วไป

6 วันที่ผ่านมา ผมไปเป็นทีม Facilitator ให้กับ คลาส NLP Master Practitioner by Mind Transformation (SG) x…

6 วันที่ผ่านมา ผมไปเป็นทีม Facilitator ให้กับ คลาส NLP Master Practitioner by Mind Transformation (SG) x Good Intention (TH) คลาสเทรนนิ่งที่เคยเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้ว เมื่อ 4-5 ปีก่อน ในตอนนั้น วันจบคลาส เราทุกคนได้เขียน Mission Statement ของตัวเองขึ้นมาชิ้นนึง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต // เมื่อวานวันสุดท้าย Master NLP รุ่นใหม่ก็มีเช่นกัน เห็นของพวกเค้าแล้วก็นึงถึงของตัวเอง เลยไปเอามาอ่านอีกครั้ง … 4 ปีแล้วที่ผมเดินตามแนวทางนี้ ร่วมด้วยการใช้ทักษะทั้งด้านการโค้ช และทักษะในการออกแบบที่มี … และยังคงเดินทางต่อไป // ด้วยเกียรติของ Certified NLP Master Practitioner … เราจะเป็น ในสิ่งที่เราอยากเห็นมันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ // I’m continuing walking…

By

6 วันที่ผ่านมา ผมไปเป็นทีม Facilitator ให้กับ คลาส NLP Master Practitioner by Mind Transformation (SG) x Good Intention (TH) คลาสเทรนนิ่งที่เคยเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้ว เมื่อ 4-5 ปีก่อน ในตอนนั้น วันจบคลาส เราทุกคนได้เขียน Mission Statement ของตัวเองขึ้นมาชิ้นนึง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต // เมื่อวานวันสุดท้าย Master NLP รุ่นใหม่ก็มีเช่นกัน เห็นของพวกเค้าแล้วก็นึงถึงของตัวเอง เลยไปเอามาอ่านอีกครั้ง … 4 ปีแล้วที่ผมเดินตามแนวทางนี้ ร่วมด้วยการใช้ทักษะทั้งด้านการโค้ช และทักษะในการออกแบบที่มี … และยังคงเดินทางต่อไป // ด้วยเกียรติของ Certified NLP Master Practitioner … เราจะเป็น ในสิ่งที่เราอยากเห็นมันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ // I’m continuing walking my talk // ดูลายเซ็นต์บนนั้นสิ พยานเพียบ ^_^

You may also like