ไม่ว่าจะเดินหนี หรือเดินหน้า ถ้าเป็นการเดินอย่างตั้งใจคงไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าทำไปเพราะกลไกอัตโนมัติหรือเคยชิน หยุดซักแป๊บนึงแล้วถามตัวเอง นี่เรา”กลัวอะไร” แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่ “กลัวไปเอง”
ทั่วไป

ไม่ว่าจะเดินหนี หรือเดินหน้า ถ้าเป็นการเดินอย่างตั้งใจคงไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าทำไปเพราะกลไกอัตโนมัติหรือเคยชิน หยุดซักแป๊บนึงแล้วถามตัวเอง นี่เรา”กลัวอะไร” แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่ “กลัวไปเอง”

ไม่ว่าจะเดินหนี หรือเดินหน้า ถ้าเป็นการเดินอย่างตั้งใจคงไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าทำไปเพราะกลไกอัตโนมัติหรือเคยชิน หยุดซักแป๊บนึงแล้วถามตัวเอง นี่เรา”กลัวอะไร” แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่ “กลัวไปเอง”

By

ไม่ว่าจะเดินหนี หรือเดินหน้า ถ้าเป็นการเดินอย่างตั้งใจคงไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าทำไปเพราะกลไกอัตโนมัติหรือเคยชิน หยุดซักแป๊บนึงแล้วถามตัวเอง นี่เรา”กลัวอะไร” แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่ “กลัวไปเอง”

You may also like