“ไม่รู้” ไม่ใช่ปัญหา แต่การที่ “ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้” นี่สิปัญหา แต่อาจส่งผลที่แย่ยิ่งกว่า ถ้า “รู้ทั้งรู้ว่าไม่รู้” แต่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม // ถ้าเป้าหมายมันใหญ่และสำคัญมากสำหรับเรา มันคงต้องเริ่มต้น ค้นคว้า ขวนขวาย…
ทั่วไป

“ไม่รู้” ไม่ใช่ปัญหา แต่การที่ “ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้” นี่สิปัญหา แต่อาจส่งผลที่แย่ยิ่งกว่า ถ้า “รู้ทั้งรู้ว่าไม่รู้” แต่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม // ถ้าเป้าหมายมันใหญ่และสำคัญมากสำหรับเรา มันคงต้องเริ่มต้น ค้นคว้า ขวนขวาย…

“ไม่รู้” ไม่ใช่ปัญหา แต่การที่ “ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้” นี่สิปัญหา แต่อาจส่งผลที่แย่ยิ่งกว่า ถ้า “รู้ทั้งรู้ว่าไม่รู้” แต่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม // ถ้าเป้าหมายมันใหญ่และสำคัญมากสำหรับเรา มันคงต้องเริ่มต้น ค้นคว้า ขวนขวาย เพิ่มเติม หรือลดทอน อะไรบางอย่าง เพื่อให้เราได้ผล ที่แตกต่างไปจากเดิม — #โค้ชด้วยการ์ด ช่วยได้ ทั้งในบริบทของงาน ของโค้ชผู้บริหาร และโค้ชชีวิต

By

“ไม่รู้” ไม่ใช่ปัญหา แต่การที่ “ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้” นี่สิปัญหา แต่อาจส่งผลที่แย่ยิ่งกว่า ถ้า “รู้ทั้งรู้ว่าไม่รู้” แต่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม // ถ้าเป้าหมายมันใหญ่และสำคัญมากสำหรับเรา มันคงต้องเริ่มต้น ค้นคว้า ขวนขวาย เพิ่มเติม หรือลดทอน อะไรบางอย่าง เพื่อให้เราได้ผล ที่แตกต่างไปจากเดิม — #โค้ชด้วยการ์ด ช่วยได้ ทั้งในบริบทของงาน ของโค้ชผู้บริหาร และโค้ชชีวิต

You may also like