ทั่วไป

ไม่มีหรอก ไม่มีเหตุผล แค่เหตุผลที่มี มันอาจไม่ตรงกับที่อยากได้ยิน ลดคาดหวัง เพิ่มความเข้าใจ ถ้าเราเจอแบบเค้า ผ่านเรื่องราวแบบเค้า และมองโลกแบบเค้า เราก็อาจจะมีเหตุผลแบบเดียวกับเค้า ก็เป็นได้

ไม่มีหรอก ไม่มีเหตุผล แค่เหตุผลที่มี มันอาจไม่ตรงกับที่อยากได้ยิน ลดคาดหวัง เพิ่มความเข้าใจ ถ้าเราเจอแบบเค้า ผ่านเรื่องราวแบบเค้า และมองโลกแบบเค้า เราก็อาจจะมีเหตุผลแบบเดียวกับเค้า ก็เป็นได้ …

By

ไม่มีหรอก ไม่มีเหตุผล แค่เหตุผลที่มี มันอาจไม่ตรงกับที่อยากได้ยิน

ลดคาดหวัง เพิ่มความเข้าใจ

ถ้าเราเจอแบบเค้า ผ่านเรื่องราวแบบเค้า และมองโลกแบบเค้า เราก็อาจจะมีเหตุผลแบบเดียวกับเค้า ก็เป็นได้ …

You may also like