ทั่วไป

ในวันที่หันไปทางไหนก็รายล้อมไปด้วยโค้ช แล้วใครล่ะ ที่เราจะเลือกให้มาช่วยปลดล็อก เพื่อเป้าหมายการเติบโตในชีวิต? // วิธีคิด เกณฑ์คัดเลือกอาจมีอยู่มากมาย บางคนอาจดูที่ชื่อเสียงโค้ช บางคนอาจดูจากเคสที่ผ่านๆมา บางคนอาจเลือก ชื่อวิชา บางคนอาจมองที่ค่าใช้จ่าย // อยากเสนอให้ลองพูดคุยกับโค้ชท่านไหนก็ได้…

ในวันที่หันไปทางไหนก็รายล้อมไปด้วยโค้ช แล้วใครล่ะ ที่เราจะเลือกให้มาช่วยปลดล็อก เพื่อเป้าหมายการเติบโตในชีวิต? // วิธีคิด เกณฑ์คัดเลือกอาจมีอยู่มากมาย บางคนอาจดูที่ชื่อเสียงโค้ช บางคนอาจดูจากเคสที่ผ่านๆมา บางคนอาจเลือก ชื่อวิชา บางคนอาจมองที่ค่าใช้จ่าย // อยากเสนอให้ลองพูดคุยกับโค้ชท่านไหนก็ได้ ที่เมื่อเราพบเค้าแล้ว ทำให้เรา “ยอม” ลงไปทำงาน สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเอง // ไม่ใช่แค่เจอกัน คุยกัน ทำเซซชั่นกันแล้วผ่านไป // มันคงต้องมีอะไรบางอย่างที่แพ้ทาง พอดีกัน หลวมมากก็ไม่ได้อะไร แน่นมากก็ไม่ไหว – เหมือนเลือกรองเท้าให้พอดีกับตัวเอง – มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ไม่เหมือนกัน #Coaching

By

ในวันที่หันไปทางไหนก็รายล้อมไปด้วยโค้ช แล้วใครล่ะ ที่เราจะเลือกให้มาช่วยปลดล็อก เพื่อเป้าหมายการเติบโตในชีวิต? // วิธีคิด เกณฑ์คัดเลือกอาจมีอยู่มากมาย บางคนอาจดูที่ชื่อเสียงโค้ช บางคนอาจดูจากเคสที่ผ่านๆมา บางคนอาจเลือก ชื่อวิชา บางคนอาจมองที่ค่าใช้จ่าย // อยากเสนอให้ลองพูดคุยกับโค้ชท่านไหนก็ได้ ที่เมื่อเราพบเค้าแล้ว ทำให้เรา “ยอม” ลงไปทำงาน สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเอง // ไม่ใช่แค่เจอกัน คุยกัน ทำเซซชั่นกันแล้วผ่านไป // มันคงต้องมีอะไรบางอย่างที่แพ้ทาง พอดีกัน หลวมมากก็ไม่ได้อะไร แน่นมากก็ไม่ไหว – เหมือนเลือกรองเท้าให้พอดีกับตัวเอง – มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ไม่เหมือนกัน #Coaching

You may also like