ทั่วไป

ในวันที่สถานการณ์ในชีวิตเต็มไปด้วยฝุ่นตลบ ยากที่จะคิด ว่าชีวิตจะเดินต่อไปอย่างไรบ้าง // ลองแยกเรื่องที่กระทบจิตใจไว้ข้างๆ เปิดพื้นที่สมองให้ว่างๆ แล้วเช็คดูว่า // ตอนนี้อะไรคือที่ประเด็นแท้จริงเราอยากได้ ถ้าตามปกติแล้ว เราจะต้องทำมันให้เกิดขึ้นได้อย่างไร // จากนั้นค่อยเอา เรื่องที่กระทบสภาวะจิตใจ…

ในวันที่สถานการณ์ในชีวิตเต็มไปด้วยฝุ่นตลบ ยากที่จะคิด ว่าชีวิตจะเดินต่อไปอย่างไรบ้าง // ลองแยกเรื่องที่กระทบจิตใจไว้ข้างๆ เปิดพื้นที่สมองให้ว่างๆ แล้วเช็คดูว่า // ตอนนี้อะไรคือที่ประเด็นแท้จริงเราอยากได้ ถ้าตามปกติแล้ว เราจะต้องทำมันให้เกิดขึ้นได้อย่างไร // จากนั้นค่อยเอา เรื่องที่กระทบสภาวะจิตใจ ใส่กลับเข้ามาใหม่ แล้วลองปรับวิธีการ ให้เกิดความสมดุลย์ให้ได้ บางส่วนอาจถูกเร่งให้เร็วขึ้น บางส่วนอาจจะช้า ไม่ทันใจ แต่ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ใช่ ที่ตรงกับที่เราอยากได้จริงๆ // ข้อคิดจากงานโค้ช #โค้ชด้วยการ์ด

By

ในวันที่สถานการณ์ในชีวิตเต็มไปด้วยฝุ่นตลบ ยากที่จะคิด ว่าชีวิตจะเดินต่อไปอย่างไรบ้าง // ลองแยกเรื่องที่กระทบจิตใจไว้ข้างๆ เปิดพื้นที่สมองให้ว่างๆ แล้วเช็คดูว่า // ตอนนี้อะไรคือที่ประเด็นแท้จริงเราอยากได้ ถ้าตามปกติแล้ว เราจะต้องทำมันให้เกิดขึ้นได้อย่างไร // จากนั้นค่อยเอา เรื่องที่กระทบสภาวะจิตใจ ใส่กลับเข้ามาใหม่ แล้วลองปรับวิธีการ ให้เกิดความสมดุลย์ให้ได้ บางส่วนอาจถูกเร่งให้เร็วขึ้น บางส่วนอาจจะช้า ไม่ทันใจ แต่ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ใช่ ที่ตรงกับที่เราอยากได้จริงๆ // ข้อคิดจากงานโค้ช #โค้ชด้วยการ์ด

You may also like