ทั่วไป

ในวันที่มีแต่เรื่องรุมเร้า มองไปทางไหนก็มืดแปดด้าน ลองถามตัวเองว่า ถ้ามีคทาวิเศษ เสกได้ เราจะเสก ปัญหาเรื่อง XXXXX ให้มันเป็นยังไง? แล้วค่อยคิดต่อว่า ถ้าจะทำวิธีนั้นให้เป็นจริงได้ อะไรที่เราจะต้องทำเป็นอย่างแรก? เทคนิคการเปิดความเป็นไปได้ใหม่ เริ่มต้นด้วยความเพ้อฝัน…

ในวันที่มีแต่เรื่องรุมเร้า มองไปทางไหนก็มืดแปดด้าน ลองถามตัวเองว่า ถ้ามีคทาวิเศษ เสกได้ เราจะเสก ปัญหาเรื่อง XXXXX ให้มันเป็นยังไง? แล้วค่อยคิดต่อว่า ถ้าจะทำวิธีนั้นให้เป็นจริงได้ อะไรที่เราจะต้องทำเป็นอย่างแรก? เทคนิคการเปิดความเป็นไปได้ใหม่ เริ่มต้นด้วยความเพ้อฝัน แล้วค่อยคว้ามันมาทำให้เป็นจริง #MagicWand #Dreamer #Possibility #NLP

By

ในวันที่มีแต่เรื่องรุมเร้า มองไปทางไหนก็มืดแปดด้าน

ลองถามตัวเองว่า ถ้ามีคทาวิเศษ เสกได้ เราจะเสก ปัญหาเรื่อง XXXXX ให้มันเป็นยังไง?

แล้วค่อยคิดต่อว่า ถ้าจะทำวิธีนั้นให้เป็นจริงได้ อะไรที่เราจะต้องทำเป็นอย่างแรก?

เทคนิคการเปิดความเป็นไปได้ใหม่ เริ่มต้นด้วยความเพ้อฝัน แล้วค่อยคว้ามันมาทำให้เป็นจริง

#MagicWand #Dreamer #Possibility #NLP

You may also like