ทั่วไป

ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองที่ต้องดูแลน้องๆ วัยเด็ก เรามีทางเลือก ว่าจะส่งเสริมน้อง ให้เน้นต่อยอด ฝึกฝนเพิ่มเติมให้โดดเด่น ในด้านที่เป็นจุดแข็ง หรือจะทำให้พื้นฐานชีวิต มีทักษะที่รอบด้าน และแข็งแรง ด้วยการฝึกก้าวข้ามจุดอ่อน หรือจะทำไปพร้อมกันก็ได้ // แต่จุดเริ่มต้นที่สำคัญ…

ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองที่ต้องดูแลน้องๆ วัยเด็ก เรามีทางเลือก ว่าจะส่งเสริมน้อง ให้เน้นต่อยอด ฝึกฝนเพิ่มเติมให้โดดเด่น ในด้านที่เป็นจุดแข็ง หรือจะทำให้พื้นฐานชีวิต มีทักษะที่รอบด้าน และแข็งแรง ด้วยการฝึกก้าวข้ามจุดอ่อน หรือจะทำไปพร้อมกันก็ได้ // แต่จุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือการหาโอกาสให้น้อง มานั่งทำความเข้าใจ และยอมรับ หรือเห็นตามให้ได้ ว่าอะไรคือจุดแข็งจุดอ่อนของตัวของเค้าเองจริงๆ มันจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่จะได้ใช้ ในวันที่ต้องตัดสินใจเพื่ออนาคตของตัวน้องเอง

By

ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองที่ต้องดูแลน้องๆ วัยเด็ก

เรามีทางเลือก ว่าจะส่งเสริมน้อง

ให้เน้นต่อยอด ฝึกฝนเพิ่มเติมให้โดดเด่น
ในด้านที่เป็นจุดแข็ง

หรือจะทำให้พื้นฐานชีวิต มีทักษะที่รอบด้าน และแข็งแรง
ด้วยการฝึกก้าวข้ามจุดอ่อน

หรือจะทำไปพร้อมกันก็ได้ //

แต่จุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือการหาโอกาสให้น้อง มานั่งทำความเข้าใจ และยอมรับ หรือเห็นตามให้ได้ ว่าอะไรคือจุดแข็งจุดอ่อนของตัวของเค้าเองจริงๆ

มันจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่จะได้ใช้
ในวันที่ต้องตัดสินใจเพื่ออนาคตของตัวน้องเอง

You may also like