ในช่วงที่ชีวิตเป็นขาขึ้น บางวันก็อาจไม่เปนอย่างที่คิด และในวันที่เป็นเทรนด์ขาลงของชีวิต มันก็ไม่ได้แย่ตลอดเวลา // ในลงมีขึ้น ในขึ้นมีลง // แต่ถ้าถึงเวลาเจอ ขาลง ขึ้นมา // สิ่งที่เราต้องทำ คือการปรับพฤติกรรม…
ทั่วไป

ในช่วงที่ชีวิตเป็นขาขึ้น บางวันก็อาจไม่เปนอย่างที่คิด และในวันที่เป็นเทรนด์ขาลงของชีวิต มันก็ไม่ได้แย่ตลอดเวลา // ในลงมีขึ้น ในขึ้นมีลง // แต่ถ้าถึงเวลาเจอ ขาลง ขึ้นมา // สิ่งที่เราต้องทำ คือการปรับพฤติกรรม…

ในช่วงที่ชีวิตเป็นขาขึ้น บางวันก็อาจไม่เปนอย่างที่คิด และในวันที่เป็นเทรนด์ขาลงของชีวิต มันก็ไม่ได้แย่ตลอดเวลา // ในลงมีขึ้น ในขึ้นมีลง // แต่ถ้าถึงเวลาเจอ ขาลง ขึ้นมา // สิ่งที่เราต้องทำ คือการปรับพฤติกรรม เป็นการเบรคแพทเทิร์น สร้างจุดกลับตัว เพื่อสร้างเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ ให้ชีวิต // ถ้าอยากได้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เราจะ เพิ่ม/ลด อะไรในตัวเรา เพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น // ตลาดหุ้นบอกไว้ // ชีวิตก็เช่นกัน // ถ้านึกวิธีการไม่ได้ ทักทาง inbox มา นัดเวลา “โค้ชด้วยการ์ด”

By

ในช่วงที่ชีวิตเป็นขาขึ้น บางวันก็อาจไม่เปนอย่างที่คิด และในวันที่เป็นเทรนด์ขาลงของชีวิต มันก็ไม่ได้แย่ตลอดเวลา // ในลงมีขึ้น ในขึ้นมีลง // แต่ถ้าถึงเวลาเจอ ขาลง ขึ้นมา // สิ่งที่เราต้องทำ คือการปรับพฤติกรรม เป็นการเบรคแพทเทิร์น สร้างจุดกลับตัว เพื่อสร้างเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ ให้ชีวิต // ถ้าอยากได้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เราจะ เพิ่ม/ลด อะไรในตัวเรา เพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น // ตลาดหุ้นบอกไว้ // ชีวิตก็เช่นกัน // ถ้านึกวิธีการไม่ได้ ทักทาง inbox มา นัดเวลา “โค้ชด้วยการ์ด”

You may also like