ทั่วไป

ในกระบวนการโค้ช บางครั้ง Client อาจจะไม่เห็นทางออก หรือผลลัพธ์ทันทีตรงหน้า ขอแค่ให้เรา คนเป็นโค้ช รู้ว่า เราทำกระบวนการครบถ้วนก็พอ // เปรียบเทียบได้กับการเพาะเมล็ดพันธ์ดอกไม้ เราขุดหลุม พรวนดิน หย่อนเมล็ด…

ในกระบวนการโค้ช บางครั้ง Client อาจจะไม่เห็นทางออก หรือผลลัพธ์ทันทีตรงหน้า ขอแค่ให้เรา คนเป็นโค้ช รู้ว่า เราทำกระบวนการครบถ้วนก็พอ // เปรียบเทียบได้กับการเพาะเมล็ดพันธ์ดอกไม้ เราขุดหลุม พรวนดิน หย่อนเมล็ด รดน้ำเอาไว้ ให้ดีที่สุด และเมื่อเขาแยกจากเรา ..ดอกไม้ จะไปผลิบานงอกงามที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรื่องของเค้า #ข้อคิดจากคลาสสอนการโค้ช

By

ในกระบวนการโค้ช บางครั้ง Client อาจจะไม่เห็นทางออก หรือผลลัพธ์ทันทีตรงหน้า ขอแค่ให้เรา คนเป็นโค้ช รู้ว่า เราทำกระบวนการครบถ้วนก็พอ // เปรียบเทียบได้กับการเพาะเมล็ดพันธ์ดอกไม้ เราขุดหลุม พรวนดิน หย่อนเมล็ด รดน้ำเอาไว้ ให้ดีที่สุด และเมื่อเขาแยกจากเรา ..ดอกไม้ จะไปผลิบานงอกงามที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรื่องของเค้า #ข้อคิดจากคลาสสอนการโค้ช

You may also like