ในกระบวนการสร้างสรรค์ บางครั้งมันมีข้อกำหนดเป็นกรอบเอาไว้ ออกจากกรอบนี้คงจะไม่ได้ แล้วจะทำยังไง ให้ไอเดียของเราวิ่งเล่นได้เต็มพื้นที่ … บางทีอาจต้องเริ่มจากการเปลี่ยนจุดที่ยืนมอง
ทั่วไป

ในกระบวนการสร้างสรรค์ บางครั้งมันมีข้อกำหนดเป็นกรอบเอาไว้ ออกจากกรอบนี้คงจะไม่ได้ แล้วจะทำยังไง ให้ไอเดียของเราวิ่งเล่นได้เต็มพื้นที่ … บางทีอาจต้องเริ่มจากการเปลี่ยนจุดที่ยืนมอง

ในกระบวนการสร้างสรรค์ บางครั้งมันมีข้อกำหนดเป็นกรอบเอาไว้ ออกจากกรอบนี้คงจะไม่ได้ แล้วจะทำยังไง ให้ไอเดียของเราวิ่งเล่นได้เต็มพื้นที่ … บางทีอาจต้องเริ่มจากการเปลี่ยนจุดที่ยืนมอง

By

ในกระบวนการสร้างสรรค์ บางครั้งมันมีข้อกำหนดเป็นกรอบเอาไว้ ออกจากกรอบนี้คงจะไม่ได้ แล้วจะทำยังไง ให้ไอเดียของเราวิ่งเล่นได้เต็มพื้นที่ … บางทีอาจต้องเริ่มจากการเปลี่ยนจุดที่ยืนมอง

You may also like