ในกระบวนการคิดงาน บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหน // การใช้การ์ด เป็นอุปกรณ์เสริม ช่วยจุดประกายให้เราเริ่มคิดได้ อาจจะช่วยให้เราเริ่มถามคำถาม ในประเด็นแปลกใหม่ หรือช่วยกำหนดขอบเขตของประเด็นที่เราสนใจ จากนั้นค่อยคิด ต่อยอด ให้กว้างออกไป ตามโจทย์ของงานที่เราตั้งเอาไว้ จนเสร็จเป็นชิ้นงาน…
ทั่วไป

ในกระบวนการคิดงาน บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหน // การใช้การ์ด เป็นอุปกรณ์เสริม ช่วยจุดประกายให้เราเริ่มคิดได้ อาจจะช่วยให้เราเริ่มถามคำถาม ในประเด็นแปลกใหม่ หรือช่วยกำหนดขอบเขตของประเด็นที่เราสนใจ จากนั้นค่อยคิด ต่อยอด ให้กว้างออกไป ตามโจทย์ของงานที่เราตั้งเอาไว้ จนเสร็จเป็นชิ้นงาน…

ในกระบวนการคิดงาน บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหน // การใช้การ์ด เป็นอุปกรณ์เสริม ช่วยจุดประกายให้เราเริ่มคิดได้ อาจจะช่วยให้เราเริ่มถามคำถาม ในประเด็นแปลกใหม่ หรือช่วยกำหนดขอบเขตของประเด็นที่เราสนใจ จากนั้นค่อยคิด ต่อยอด ให้กว้างออกไป ตามโจทย์ของงานที่เราตั้งเอาไว้ จนเสร็จเป็นชิ้นงาน // การ์ดเป็นจุดเริ่มต้น การ์ดเป็นตัวช่วย // ประยุกต์ใช้โค้ชชิ่งการ์ดของไทย CLUE KIT by PRANA กับกระบวนการสร้างสรรค์งาน ทางธุรกิจ // กำลังได้ไอเดียดีดี เลยทีเดียว – “Design Presentation Script ด้วยการ์ด”

By

ในกระบวนการคิดงาน บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหน // การใช้การ์ด เป็นอุปกรณ์เสริม ช่วยจุดประกายให้เราเริ่มคิดได้ อาจจะช่วยให้เราเริ่มถามคำถาม ในประเด็นแปลกใหม่ หรือช่วยกำหนดขอบเขตของประเด็นที่เราสนใจ จากนั้นค่อยคิด ต่อยอด ให้กว้างออกไป ตามโจทย์ของงานที่เราตั้งเอาไว้ จนเสร็จเป็นชิ้นงาน // การ์ดเป็นจุดเริ่มต้น การ์ดเป็นตัวช่วย // ประยุกต์ใช้โค้ชชิ่งการ์ดของไทย CLUE KIT by PRANA กับกระบวนการสร้างสรรค์งาน ทางธุรกิจ // กำลังได้ไอเดียดีดี เลยทีเดียว – “Design Presentation Script ด้วยการ์ด”

You may also like