ทั่วไป

“ใครๆก็อยากทำชีวิตให้มีความสุขกันทั้งนั้น” การแสดงออกที่ต่างกัน เป็นเพราะเราเติบโตจากแพคเกจที่ต่างกัน อาจเกิดจากการเลี้ยงดู ครอบครัว วัฒนธรรม หรือจากความเจริญของโลกรอบตัว เวลาเราเห็นใครทำอะไร แล้วขัดใจ ไม่เห็นด้วย จงมองเค้าอย่างเข้าใจ เมตตา และเห็นใจ เพราะไม่แน่นะ…

“ใครๆก็อยากทำชีวิตให้มีความสุขกันทั้งนั้น” การแสดงออกที่ต่างกัน เป็นเพราะเราเติบโตจากแพคเกจที่ต่างกัน อาจเกิดจากการเลี้ยงดู ครอบครัว วัฒนธรรม หรือจากความเจริญของโลกรอบตัว เวลาเราเห็นใครทำอะไร แล้วขัดใจ ไม่เห็นด้วย จงมองเค้าอย่างเข้าใจ เมตตา และเห็นใจ เพราะไม่แน่นะ ถ้าเราผ่านอะไรมาแบบเค้า เราเองก็อาจจะคิดและตัดสินใจแบบนั้นก็ได้ Map is not territory but perception #Presupposition #NLP

By

“ใครๆก็อยากทำชีวิตให้มีความสุขกันทั้งนั้น”

การแสดงออกที่ต่างกัน เป็นเพราะเราเติบโตจากแพคเกจที่ต่างกัน อาจเกิดจากการเลี้ยงดู ครอบครัว วัฒนธรรม หรือจากความเจริญของโลกรอบตัว

เวลาเราเห็นใครทำอะไร แล้วขัดใจ ไม่เห็นด้วย จงมองเค้าอย่างเข้าใจ เมตตา และเห็นใจ เพราะไม่แน่นะ ถ้าเราผ่านอะไรมาแบบเค้า เราเองก็อาจจะคิดและตัดสินใจแบบนั้นก็ได้

Map is not territory but perception #Presupposition #NLP

You may also like