ทั่วไป

โลกนี้มีคนอยู่ 2 ประเภท คนที่ออกแรงหมุนโลก กับ คนที่อยู่ในโลกที่กำลังหมุน : ทรงกลด บางยี่ขัน // ไม่ว่าเราจะเลือกเป็นประเภทไหน มันไม่มีอะไรถูกหรือผิด // ตั้งคำถามให้ดี…

โลกนี้มีคนอยู่ 2 ประเภท คนที่ออกแรงหมุนโลก กับ คนที่อยู่ในโลกที่กำลังหมุน : ทรงกลด บางยี่ขัน // ไม่ว่าเราจะเลือกเป็นประเภทไหน มันไม่มีอะไรถูกหรือผิด // ตั้งคำถามให้ดี // ถ้าจะเลือกอยู่ในโลกที่กำลังหมุน อยู่แบบไหน ตรงจุดไหน ที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน คือการเล่นเกมนั้นอย่างผู้ชนะ // หรือถ้าจะออกแรงหมุนโลก หรือสร้างเกมของตัวเองขึ้นมาใหม่ เกมแบบไหน ที่เราจะสร้างขึ้นมาได้ ภายใต้ความรู้ความสามารถที่เรามี หรือที่เราอยากมี // และไม่ว่าจะเลือกแบบไหน จากตรงนี้ไป เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ชีวิตตัวเราเองได้ อะไร ที่เราจะลงมือทำเป็นอย่างแรก? จะเพิ่มอะไรขึ้น หรือ ลดอะไรลง #คิดจากQuote

By

โลกนี้มีคนอยู่ 2 ประเภท คนที่ออกแรงหมุนโลก กับ คนที่อยู่ในโลกที่กำลังหมุน : ทรงกลด บางยี่ขัน // ไม่ว่าเราจะเลือกเป็นประเภทไหน มันไม่มีอะไรถูกหรือผิด // ตั้งคำถามให้ดี // ถ้าจะเลือกอยู่ในโลกที่กำลังหมุน อยู่แบบไหน ตรงจุดไหน ที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน คือการเล่นเกมนั้นอย่างผู้ชนะ // หรือถ้าจะออกแรงหมุนโลก หรือสร้างเกมของตัวเองขึ้นมาใหม่ เกมแบบไหน ที่เราจะสร้างขึ้นมาได้ ภายใต้ความรู้ความสามารถที่เรามี หรือที่เราอยากมี // และไม่ว่าจะเลือกแบบไหน จากตรงนี้ไป เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ชีวิตตัวเราเองได้ อะไร ที่เราจะลงมือทำเป็นอย่างแรก? จะเพิ่มอะไรขึ้น หรือ ลดอะไรลง #คิดจากQuote

You may also like