ทั่วไป

โค้ชด้วยการ์ด // ได้โค้ชได้บุญ // Exploring the Internal Gems ™ // กระบวนการโค้ช เพื่อช่วยค้นหา งานที่จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตอย่างยังยืน //…

โค้ชด้วยการ์ด // ได้โค้ชได้บุญ // Exploring the Internal Gems ™ // กระบวนการโค้ช เพื่อช่วยค้นหา งานที่จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตอย่างยังยืน // ที่ทำฟรีสำหรับ น้องๆมัธยม ถึงนักศึกษาปริญญาตรี // เดือนสิงหา เหลือคิวว่างเคสเดียวละนะครับ // ใครมาไม่ทันเคสนี้เจอกันอีกทีกลางเดือนกันยายนนะครับ // สำหรับผู้ใหญ่ – มีค่าใช้จ่าย – ยังนัดได้ตลอดตามปกติ

By

โค้ชด้วยการ์ด // ได้โค้ชได้บุญ // Exploring the Internal Gems ™ // กระบวนการโค้ช เพื่อช่วยค้นหา งานที่จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตอย่างยังยืน // ที่ทำฟรีสำหรับ น้องๆมัธยม ถึงนักศึกษาปริญญาตรี // เดือนสิงหา เหลือคิวว่างเคสเดียวละนะครับ // ใครมาไม่ทันเคสนี้เจอกันอีกทีกลางเดือนกันยายนนะครับ // สำหรับผู้ใหญ่ – มีค่าใช้จ่าย – ยังนัดได้ตลอดตามปกติ

You may also like