ทั่วไป

โค้ชชิ่ง ไม่ว่าจะโค้ชชีวิตหรือโค้ชงาน มันไม่ใช่แค่การถามคำถามเพื่อดึงศักยภาพของโค้ชชี่ออกมาเท่านั้น แต่มันคือการสังเกต ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นกับสีหน้า ท่าทาง รูปแบบการหายใจ แพทเทิร์นของภาษาที่ใช้ ที่โค้ช จำเป็นต้องสังเกต และจัดกระบวนการให้ ความคิด จิตใจ ร่างกาย…

โค้ชชิ่ง ไม่ว่าจะโค้ชชีวิตหรือโค้ชงาน มันไม่ใช่แค่การถามคำถามเพื่อดึงศักยภาพของโค้ชชี่ออกมาเท่านั้น แต่มันคือการสังเกต ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นกับสีหน้า ท่าทาง รูปแบบการหายใจ แพทเทิร์นของภาษาที่ใช้ ที่โค้ช จำเป็นต้องสังเกต และจัดกระบวนการให้ ความคิด จิตใจ ร่างกาย เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของโค้ชชี่นั่นเอง // สำคัญคือฟังในสิ่งที่โค้ชชี่ไม่ได้พูดด้วย // หน้าที่ของโค้ช – Congruence #Coaching #NLP

By

โค้ชชิ่ง ไม่ว่าจะโค้ชชีวิตหรือโค้ชงาน มันไม่ใช่แค่การถามคำถามเพื่อดึงศักยภาพของโค้ชชี่ออกมาเท่านั้น แต่มันคือการสังเกต ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นกับสีหน้า ท่าทาง รูปแบบการหายใจ แพทเทิร์นของภาษาที่ใช้ ที่โค้ช จำเป็นต้องสังเกต และจัดกระบวนการให้ ความคิด จิตใจ ร่างกาย เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของโค้ชชี่นั่นเอง // สำคัญคือฟังในสิ่งที่โค้ชชี่ไม่ได้พูดด้วย // หน้าที่ของโค้ช – Congruence #Coaching #NLP

You may also like