โค้ชชิ่งการ์ด คือเครื่องมือ คืออุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยในการเปิดมุมมองให้หลากหลาย // การ “โค้ชด้วยการ์ด” จึงเป็น “กระบวนการ” นึงที่จะช่วย Client ในการเปิดมุมมองใหม่ ภายใต้ความเชื่อพื้นฐาน ว่าถ้าเรารู้…
ทั่วไป

โค้ชชิ่งการ์ด คือเครื่องมือ คืออุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยในการเปิดมุมมองให้หลากหลาย // การ “โค้ชด้วยการ์ด” จึงเป็น “กระบวนการ” นึงที่จะช่วย Client ในการเปิดมุมมองใหม่ ภายใต้ความเชื่อพื้นฐาน ว่าถ้าเรารู้…

โค้ชชิ่งการ์ด คือเครื่องมือ คืออุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยในการเปิดมุมมองให้หลากหลาย // การ “โค้ชด้วยการ์ด” จึงเป็น “กระบวนการ” นึงที่จะช่วย Client ในการเปิดมุมมองใหม่ ภายใต้ความเชื่อพื้นฐาน ว่าถ้าเรารู้ ในเรื่องนั้นๆ มากพอ เราก็จะเลือก สิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสม // ยิ่งถ้าเป็นการทำงานร่วมกันกับโค้ช ที่มีทักษะการถามคำถาม การสังเกตและการสร้างกระบวนการที่แหลมคม จะยิ่งได้ผลดี // อธิบายให้เห็นภาพยาก แนะนำให้ลอง // ใช้ได้กับทั้งเรื่องงาน เรื่องชีวิต เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ หรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์

By

โค้ชชิ่งการ์ด คือเครื่องมือ คืออุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยในการเปิดมุมมองให้หลากหลาย // การ “โค้ชด้วยการ์ด” จึงเป็น “กระบวนการ” นึงที่จะช่วย Client ในการเปิดมุมมองใหม่ ภายใต้ความเชื่อพื้นฐาน ว่าถ้าเรารู้ ในเรื่องนั้นๆ มากพอ เราก็จะเลือก สิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสม // ยิ่งถ้าเป็นการทำงานร่วมกันกับโค้ช ที่มีทักษะการถามคำถาม การสังเกตและการสร้างกระบวนการที่แหลมคม จะยิ่งได้ผลดี // อธิบายให้เห็นภาพยาก แนะนำให้ลอง // ใช้ได้กับทั้งเรื่องงาน เรื่องชีวิต เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ หรือแม้แต่เรื่องความสัมพันธ์

You may also like