แนะนำบริการใหม่ รับให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิตเครื่องมือ สำหรับองค์กร ที่ช่วยให้พนักงาน สามารถประยุกต์ใช้ Value ขององค์กร ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น // ในรูปคือหลักสูตร Open Heart…
ทั่วไป

แนะนำบริการใหม่ รับให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิตเครื่องมือ สำหรับองค์กร ที่ช่วยให้พนักงาน สามารถประยุกต์ใช้ Value ขององค์กร ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น // ในรูปคือหลักสูตร Open Heart…

แนะนำบริการใหม่ รับให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิตเครื่องมือ สำหรับองค์กร ที่ช่วยให้พนักงาน สามารถประยุกต์ใช้ Value ขององค์กร ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น // ในรูปคือหลักสูตร Open Heart with ValueCard ที่ออกแบบหลักสูตรและอุปกรณ์มาเป็นพิเศษเพื่อพนักงาน อลิอันซ์อยุธยา โดยเฉพาะ ใช้สำหรับพูดคุยและวางแผนงานให้สอดคล้องกับ Value ขององค์กร// คลาสนี้รุ่นแรก และต่อไปอีกสามสิบกว่ารุ่นภายในปีนี้ // องค์กรไหนสนใจ ติดต่อ inbox ได้ครับ

By

แนะนำบริการใหม่ รับให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิตเครื่องมือ สำหรับองค์กร ที่ช่วยให้พนักงาน สามารถประยุกต์ใช้ Value ขององค์กร ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น // ในรูปคือหลักสูตร Open Heart with ValueCard ที่ออกแบบหลักสูตรและอุปกรณ์มาเป็นพิเศษเพื่อพนักงาน อลิอันซ์อยุธยา โดยเฉพาะ ใช้สำหรับพูดคุยและวางแผนงานให้สอดคล้องกับ Value ขององค์กร// คลาสนี้รุ่นแรก และต่อไปอีกสามสิบกว่ารุ่นภายในปีนี้ // องค์กรไหนสนใจ ติดต่อ inbox ได้ครับ

You may also like