ทั่วไป

แต่ละวัน ในแต่ละเรื่องที่ผ่านเข้ามา เราโดนลูกศรความทุกข์เล่นงานกันคนละกี่ดอก // ลูกศรดอกหนึ่ง เจ็บจริงๆ ผลจากภายนอก เป็นทุกข์ภายนอก ที่ต้องแก้จากภายนอก // ลูกศรดอกสอง เจ็บฟรีๆ ความคิด ความรู้สึก…

แต่ละวัน ในแต่ละเรื่องที่ผ่านเข้ามา เราโดนลูกศรความทุกข์เล่นงานกันคนละกี่ดอก // ลูกศรดอกหนึ่ง เจ็บจริงๆ ผลจากภายนอก เป็นทุกข์ภายนอก ที่ต้องแก้จากภายนอก // ลูกศรดอกสอง เจ็บฟรีๆ ความคิด ความรู้สึก เป็นทุกข์ภายใน ก็ต้องแก้ที่ภายใน // แยกให้ชัด ว่าที่โดนกันเนี่ยดอกไหน แล้วก็แก้ไปให้ถูกจุด // เรารู้สึกถึงทุกข์ยังไง? – เรายึดเราอยากเราต้องการอะไร? – หลักโยนิโสมนสิการข้อไหนที่จะลดทอนความทุกข์นี้ได้? // ข้อคิดจาก การ์ดเข้า(ถึง)ใจสร้างสุข – โค้ชชิ่งการ์ดวิถีพุทธ #โค้ชด้วยการ์ด

By

แต่ละวัน ในแต่ละเรื่องที่ผ่านเข้ามา เราโดนลูกศรความทุกข์เล่นงานกันคนละกี่ดอก // ลูกศรดอกหนึ่ง เจ็บจริงๆ ผลจากภายนอก เป็นทุกข์ภายนอก ที่ต้องแก้จากภายนอก // ลูกศรดอกสอง เจ็บฟรีๆ ความคิด ความรู้สึก เป็นทุกข์ภายใน ก็ต้องแก้ที่ภายใน // แยกให้ชัด ว่าที่โดนกันเนี่ยดอกไหน แล้วก็แก้ไปให้ถูกจุด // เรารู้สึกถึงทุกข์ยังไง? – เรายึดเราอยากเราต้องการอะไร? – หลักโยนิโสมนสิการข้อไหนที่จะลดทอนความทุกข์นี้ได้? // ข้อคิดจาก การ์ดเข้า(ถึง)ใจสร้างสุข – โค้ชชิ่งการ์ดวิถีพุทธ #โค้ชด้วยการ์ด

You may also like