แค่เริ่มต้นด้วยข้อสงสัย มีเรื่องที่กำลังสนใจ หรือมีเป้าหมายที่ต้องการความชัดเจน ที่เหลือ ปล่อยให้การ์ดจัดการต่อแทน // awareness, clarity, choices // #Coaching #Card #PUNCTUM “ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่จาก…
ทั่วไป

แค่เริ่มต้นด้วยข้อสงสัย มีเรื่องที่กำลังสนใจ หรือมีเป้าหมายที่ต้องการความชัดเจน ที่เหลือ ปล่อยให้การ์ดจัดการต่อแทน // awareness, clarity, choices // #Coaching #Card #PUNCTUM “ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่จาก…

แค่เริ่มต้นด้วยข้อสงสัย มีเรื่องที่กำลังสนใจ หรือมีเป้าหมายที่ต้องการความชัดเจน ที่เหลือ ปล่อยให้การ์ดจัดการต่อแทน // awareness, clarity, choices // #Coaching #Card #PUNCTUM “ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่จาก coachee แล้ว” ?

By

แค่เริ่มต้นด้วยข้อสงสัย มีเรื่องที่กำลังสนใจ หรือมีเป้าหมายที่ต้องการความชัดเจน ที่เหลือ ปล่อยให้การ์ดจัดการต่อแทน // awareness, clarity, choices // #Coaching #Card #PUNCTUM “ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่จาก coachee แล้ว” ?

You may also like