ทั่วไป

เหนื่อยใจมาก กายก็ไม่อยากขยับ/ กายล้ามาก ใจก็เริ่มอ่อนแอ/ หายใจลึกๆ ปรับท่าทาง ปรับจังหวะเคลื่อนไหว ปรับใจให้ยิ้มได้ สะดวกไหนทำอันนั้น #NLP

เหนื่อยใจมาก กายก็ไม่อยากขยับ/ กายล้ามาก ใจก็เริ่มอ่อนแอ/ หายใจลึกๆ ปรับท่าทาง ปรับจังหวะเคลื่อนไหว ปรับใจให้ยิ้มได้ สะดวกไหนทำอันนั้น #NLP

By

เหนื่อยใจมาก กายก็ไม่อยากขยับ/ กายล้ามาก ใจก็เริ่มอ่อนแอ/ หายใจลึกๆ ปรับท่าทาง ปรับจังหวะเคลื่อนไหว ปรับใจให้ยิ้มได้ สะดวกไหนทำอันนั้น #NLP

You may also like