ทั่วไป

เวลาใครคนนึงบอกว่า ไม่รู้ แยกให้ออกระหว่าง // ยังไม่รู้ – ยังไม่อยากรู้ – ไม่สนใจจะรู้ // มันใช้เวลาเปลี่ยนจาก “ไม่รู้” เป็น “รู้”…

เวลาใครคนนึงบอกว่า ไม่รู้ แยกให้ออกระหว่าง // ยังไม่รู้ – ยังไม่อยากรู้ – ไม่สนใจจะรู้ // มันใช้เวลาเปลี่ยนจาก “ไม่รู้” เป็น “รู้” ไม่เท่ากัน // จะโค้ชให้ใคร คงต้องมั่นใจ ว่าถูกที่ ถูกเวลา

By

เวลาใครคนนึงบอกว่า ไม่รู้ แยกให้ออกระหว่าง // ยังไม่รู้ – ยังไม่อยากรู้ – ไม่สนใจจะรู้ // มันใช้เวลาเปลี่ยนจาก “ไม่รู้” เป็น “รู้” ไม่เท่ากัน // จะโค้ชให้ใคร คงต้องมั่นใจ ว่าถูกที่ ถูกเวลา

You may also like