ทั่วไป

เวลาใครคนนึงจะบอกว่า ปล่อยวาง มันได้ มันต้องเริ่มต้นจากการไปลองจับ ไปยึด ไปมีประสบการณ์ร่วม กับสิ่งนั้นซะก่อน // ปล่อยวาง หรือ หลีกเลี่ยง // เหตุผล หรือ…

เวลาใครคนนึงจะบอกว่า ปล่อยวาง มันได้ มันต้องเริ่มต้นจากการไปลองจับ ไปยึด ไปมีประสบการณ์ร่วม กับสิ่งนั้นซะก่อน // ปล่อยวาง หรือ หลีกเลี่ยง // เหตุผล หรือ ข้ออ้าง #Awareness #MetaProgram #NLP

By

เวลาใครคนนึงจะบอกว่า ปล่อยวาง มันได้ มันต้องเริ่มต้นจากการไปลองจับ ไปยึด ไปมีประสบการณ์ร่วม กับสิ่งนั้นซะก่อน // ปล่อยวาง หรือ หลีกเลี่ยง // เหตุผล หรือ ข้ออ้าง #Awareness #MetaProgram #NLP

You may also like