เวลาเราเลือกทางเดินชีวิต เราเลือกโดยใช้เกณฑ์อะไร? เราตอบตัวเองได้มั้ย ว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบ? เราทำได้ดี? และมีคนเห็นคุณค่า? และเมื่อเราไม่มีเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน เราจะรู้ได้ยังไงว่า ถ้าเรามีโอกาสเลือกใหม่ เราจะไม่เลือกแล้วผิดพลาดซ้ำรอยเดิมในท้ายที่สุด? // เมื่อสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยทุกวัน อาจไม่ใช่สิ่งที่เราจะอยู่กับมันได้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน…
ทั่วไป

เวลาเราเลือกทางเดินชีวิต เราเลือกโดยใช้เกณฑ์อะไร? เราตอบตัวเองได้มั้ย ว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบ? เราทำได้ดี? และมีคนเห็นคุณค่า? และเมื่อเราไม่มีเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน เราจะรู้ได้ยังไงว่า ถ้าเรามีโอกาสเลือกใหม่ เราจะไม่เลือกแล้วผิดพลาดซ้ำรอยเดิมในท้ายที่สุด? // เมื่อสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยทุกวัน อาจไม่ใช่สิ่งที่เราจะอยู่กับมันได้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน…

เวลาเราเลือกทางเดินชีวิต เราเลือกโดยใช้เกณฑ์อะไร? เราตอบตัวเองได้มั้ย ว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบ? เราทำได้ดี? และมีคนเห็นคุณค่า? และเมื่อเราไม่มีเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน เราจะรู้ได้ยังไงว่า ถ้าเรามีโอกาสเลือกใหม่ เราจะไม่เลือกแล้วผิดพลาดซ้ำรอยเดิมในท้ายที่สุด? // เมื่อสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยทุกวัน อาจไม่ใช่สิ่งที่เราจะอยู่กับมันได้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน // มันต้องตอบโจทย์ชีวิตได้ทุกมิติ // กระบวนการ Exploring the internal gems คือกระบวนการทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นใคร ที่ช่วยค้นหา ว่าอะไรคือความสุขของชีวิต อย่างยั่งยืน ค้นหาผ่าน สิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เราทำได้ดี สิ่งที่มีคนเห็นค่า จากประสบการณชีวิต์ที่ผ่านมาในอดีต ของตัวเราเอง // น้องหนุก กำลังอยู่บนทางแยกอีกครั้ง กับการโค้ช เพื่อหวังว่าทางที่เลือก จะเป็นทางที่ใช่ในชีวิต จริงๆ // ใครสนใจ inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียนมัธยม นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี)

By

เวลาเราเลือกทางเดินชีวิต เราเลือกโดยใช้เกณฑ์อะไร? เราตอบตัวเองได้มั้ย ว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบ? เราทำได้ดี? และมีคนเห็นคุณค่า? และเมื่อเราไม่มีเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน เราจะรู้ได้ยังไงว่า ถ้าเรามีโอกาสเลือกใหม่ เราจะไม่เลือกแล้วผิดพลาดซ้ำรอยเดิมในท้ายที่สุด? // เมื่อสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยทุกวัน อาจไม่ใช่สิ่งที่เราจะอยู่กับมันได้ตลอดชีวิต อย่างยั่งยืน // มันต้องตอบโจทย์ชีวิตได้ทุกมิติ // กระบวนการ Exploring the internal gems คือกระบวนการทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นใคร ที่ช่วยค้นหา ว่าอะไรคือความสุขของชีวิต อย่างยั่งยืน ค้นหาผ่าน สิ่งที่เราชอบ สิ่งที่เราทำได้ดี สิ่งที่มีคนเห็นค่า จากประสบการณชีวิต์ที่ผ่านมาในอดีต ของตัวเราเอง // น้องหนุก กำลังอยู่บนทางแยกอีกครั้ง กับการโค้ช เพื่อหวังว่าทางที่เลือก จะเป็นทางที่ใช่ในชีวิต จริงๆ // ใครสนใจ inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียนมัธยม นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี)

You may also like