เวลาเราเทียบตัวเองกับใคร อาจรู้สึกว่าเราสู้เค้าไม่ได้ ส่วนนึงอาจเป็นเพราะ เราเอาตัวเองไปเทียบในพื้นที่ ที่คู่แข่งเค้าถนัด ลองมาเทียบกันในพื้นที่ของเราบ้างสิ บางทีเราอาจจะชนะเค้าขาดลอยเลยก็ได้ // ขอแค่เราเชื่อใจ มั่นใจ ว่าเรามีดี // อย่างแรกที่ต้องรู้ คือ…
โค้ชชิ่ง

เวลาเราเทียบตัวเองกับใคร อาจรู้สึกว่าเราสู้เค้าไม่ได้ ส่วนนึงอาจเป็นเพราะ เราเอาตัวเองไปเทียบในพื้นที่ ที่คู่แข่งเค้าถนัด ลองมาเทียบกันในพื้นที่ของเราบ้างสิ บางทีเราอาจจะชนะเค้าขาดลอยเลยก็ได้ // ขอแค่เราเชื่อใจ มั่นใจ ว่าเรามีดี // อย่างแรกที่ต้องรู้ คือ…

เวลาเราเทียบตัวเองกับใคร อาจรู้สึกว่าเราสู้เค้าไม่ได้ ส่วนนึงอาจเป็นเพราะ เราเอาตัวเองไปเทียบในพื้นที่ ที่คู่แข่งเค้าถนัด ลองมาเทียบกันในพื้นที่ของเราบ้างสิ บางทีเราอาจจะชนะเค้าขาดลอยเลยก็ได้ // ขอแค่เราเชื่อใจ มั่นใจ ว่าเรามีดี // อย่างแรกที่ต้องรู้ คือ พื้นที่ไหน คือพื้นที่ของเรา // การทำกระบวนการ Exploring the Internal Gems คือการรู้จักตัวเอง ว่าเราชอบอะไร เราทำอะไรได้ดี อะไรในตัวเราที่มีคนเห็นค่า มันทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าตัวเราเป็นคนยังไง จริงๆ // น้องอยากรู้ว่าโค้ชชิ่งการ์ดคืออะไร เลยลองให้ใช้ power of intention card เพื่อจะได้ mindset อะไรบางอย่างเป็นตัวไกด์ชีวิตให้มีความสุขง่ายขึ้น //ใครสนใจ inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (น้องๆ มัธยม ถึงป.ตรี รับการโค้ชฟรี) #โค้ชด้วยการ์ด #ได้โค้ชได้บุญ

By

เวลาเราเทียบตัวเองกับใคร อาจรู้สึกว่าเราสู้เค้าไม่ได้ ส่วนนึงอาจเป็นเพราะ เราเอาตัวเองไปเทียบในพื้นที่ ที่คู่แข่งเค้าถนัด ลองมาเทียบกันในพื้นที่ของเราบ้างสิ บางทีเราอาจจะชนะเค้าขาดลอยเลยก็ได้ // ขอแค่เราเชื่อใจ มั่นใจ ว่าเรามีดี // อย่างแรกที่ต้องรู้ คือ พื้นที่ไหน คือพื้นที่ของเรา // การทำกระบวนการ Exploring the Internal Gems คือการรู้จักตัวเอง ว่าเราชอบอะไร เราทำอะไรได้ดี อะไรในตัวเราที่มีคนเห็นค่า มันทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าตัวเราเป็นคนยังไง จริงๆ // น้องอยากรู้ว่าโค้ชชิ่งการ์ดคืออะไร เลยลองให้ใช้ power of intention card เพื่อจะได้ mindset อะไรบางอย่างเป็นตัวไกด์ชีวิตให้มีความสุขง่ายขึ้น //ใครสนใจ inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (น้องๆ มัธยม ถึงป.ตรี รับการโค้ชฟรี) #โค้ชด้วยการ์ด #ได้โค้ชได้บุญ


You may also like