เวลาเราเชื่อมโยงกับการ์ดรูปภาพ มันเหมือนการถอดรหัส บางคนมองในฟังก์ชั่นที่เห็น บ้างมองที่ consequence บ้างมองที่ value ขึ้นกับ perception และสิ่งสนใจ ณ ช่วงเวลานั้นๆ จากภาพเดียวกัน จึงพาเราไปได้มากมายหลายทาง…
ทั่วไป

เวลาเราเชื่อมโยงกับการ์ดรูปภาพ มันเหมือนการถอดรหัส บางคนมองในฟังก์ชั่นที่เห็น บ้างมองที่ consequence บ้างมองที่ value ขึ้นกับ perception และสิ่งสนใจ ณ ช่วงเวลานั้นๆ จากภาพเดียวกัน จึงพาเราไปได้มากมายหลายทาง…

เวลาเราเชื่อมโยงกับการ์ดรูปภาพ มันเหมือนการถอดรหัส บางคนมองในฟังก์ชั่นที่เห็น บ้างมองที่ consequence บ้างมองที่ value ขึ้นกับ perception และสิ่งสนใจ ณ ช่วงเวลานั้นๆ จากภาพเดียวกัน จึงพาเราไปได้มากมายหลายทาง ในฐานะของโค้ช เราอาจไกด์แนวทางให้โค้ชชี่ได้มองในมุมที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็ต้องระลึกไว้ ว่า”นาทีนี้โค้ชชี่กำลังคิดอะไรอยู่?” เป็นสิ่งที่้เรายากจะเข้าใจ ดังนั้น อย่าไปตีความแทน

By

เวลาเราเชื่อมโยงกับการ์ดรูปภาพ มันเหมือนการถอดรหัส

บางคนมองในฟังก์ชั่นที่เห็น
บ้างมองที่ consequence
บ้างมองที่ value

ขึ้นกับ perception และสิ่งสนใจ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

จากภาพเดียวกัน จึงพาเราไปได้มากมายหลายทาง ในฐานะของโค้ช เราอาจไกด์แนวทางให้โค้ชชี่ได้มองในมุมที่หลากหลาย

ในขณะเดียวกันก็ต้องระลึกไว้ ว่า”นาทีนี้โค้ชชี่กำลังคิดอะไรอยู่?” เป็นสิ่งที่้เรายากจะเข้าใจ ดังนั้น อย่าไปตีความแทน


You may also like