เวลาเราอินกับเรื่องไหน เราก็มีแนวโน้มจะลงดีเทลกับกระบวนการมันไปเรื่อยๆ // ประกอบกับความตั้งใจดี ที่อยากเห็นสิ่งที่ทำ มันมีผลลัพธ์ที่ดี บ่อยครั้งจึงลืมที่จะถอยหลังมาดูภาพรวมของงานนั้น และนั่น อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของความเครียดโดยไม่จำเป็น // ทุกครั้งที่รู้สึกเครียด หรือเหนื่อยใจ เงยหน้าเข้าไว้ แล้วอย่านั่งนิ่ง…
ทั่วไป

เวลาเราอินกับเรื่องไหน เราก็มีแนวโน้มจะลงดีเทลกับกระบวนการมันไปเรื่อยๆ // ประกอบกับความตั้งใจดี ที่อยากเห็นสิ่งที่ทำ มันมีผลลัพธ์ที่ดี บ่อยครั้งจึงลืมที่จะถอยหลังมาดูภาพรวมของงานนั้น และนั่น อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของความเครียดโดยไม่จำเป็น // ทุกครั้งที่รู้สึกเครียด หรือเหนื่อยใจ เงยหน้าเข้าไว้ แล้วอย่านั่งนิ่ง…

เวลาเราอินกับเรื่องไหน เราก็มีแนวโน้มจะลงดีเทลกับกระบวนการมันไปเรื่อยๆ // ประกอบกับความตั้งใจดี ที่อยากเห็นสิ่งที่ทำ มันมีผลลัพธ์ที่ดี บ่อยครั้งจึงลืมที่จะถอยหลังมาดูภาพรวมของงานนั้น และนั่น อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของความเครียดโดยไม่จำเป็น // ทุกครั้งที่รู้สึกเครียด หรือเหนื่อยใจ เงยหน้าเข้าไว้ แล้วอย่านั่งนิ่ง ขยับตัวลุกเดินบ้าง จะช่วยให้ดีขึ้นได้ // คุณพิ้งค์ มาพบเพราะะอยากรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อควรระวังและวิธีพัฒนาตัวเอง ให้มีความสมดุลย์ในชีวิตมากขึ้น // ใครสนใจรับการโค้ชบ้าง อินบ๊อกซ์เข้ามานัดเวลาได้เลยครับ (นักเรียนมัธยม นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี)

By

เวลาเราอินกับเรื่องไหน เราก็มีแนวโน้มจะลงดีเทลกับกระบวนการมันไปเรื่อยๆ // ประกอบกับความตั้งใจดี ที่อยากเห็นสิ่งที่ทำ มันมีผลลัพธ์ที่ดี บ่อยครั้งจึงลืมที่จะถอยหลังมาดูภาพรวมของงานนั้น และนั่น อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของความเครียดโดยไม่จำเป็น // ทุกครั้งที่รู้สึกเครียด หรือเหนื่อยใจ เงยหน้าเข้าไว้ แล้วอย่านั่งนิ่ง ขยับตัวลุกเดินบ้าง จะช่วยให้ดีขึ้นได้ // คุณพิ้งค์ มาพบเพราะะอยากรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อควรระวังและวิธีพัฒนาตัวเอง ให้มีความสมดุลย์ในชีวิตมากขึ้น // ใครสนใจรับการโค้ชบ้าง อินบ๊อกซ์เข้ามานัดเวลาได้เลยครับ (นักเรียนมัธยม นักศึกษา ป.ตรี รับการโค้ชฟรี)

You may also like