เวลาเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ถ้าใครตั้งเป้าหมาย แล้วทำรวดเดียวตามนั้นได้ ก็จัดไป แต่ถ้าทำรวดเดียวจบไม่ไหว ถูกรบกวน หรือถูกขัดจังหวะ แทรกขอความช่วยเหลือจากเราอยู่เรื่อยไป ลองปรับเป้าหมายให้เป็นเฟสย่อยๆแทน // จาก 0-100 ลองปรับย่อย ให้โฟกัสจาก…
ทั่วไป

เวลาเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ถ้าใครตั้งเป้าหมาย แล้วทำรวดเดียวตามนั้นได้ ก็จัดไป แต่ถ้าทำรวดเดียวจบไม่ไหว ถูกรบกวน หรือถูกขัดจังหวะ แทรกขอความช่วยเหลือจากเราอยู่เรื่อยไป ลองปรับเป้าหมายให้เป็นเฟสย่อยๆแทน // จาก 0-100 ลองปรับย่อย ให้โฟกัสจาก…

เวลาเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ถ้าใครตั้งเป้าหมาย แล้วทำรวดเดียวตามนั้นได้ ก็จัดไป แต่ถ้าทำรวดเดียวจบไม่ไหว ถูกรบกวน หรือถูกขัดจังหวะ แทรกขอความช่วยเหลือจากเราอยู่เรื่อยไป ลองปรับเป้าหมายให้เป็นเฟสย่อยๆแทน // จาก 0-100 ลองปรับย่อย ให้โฟกัสจาก 0-2 แทน // แล้วทำให้สำเร็จตามแพลนให้บ่อยๆ พอเราทำจนเป็นนิสัย เราค่อยขยับเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นอีกที // น้องวาว นักเรียนมัธยมปลาย นอกจากจะได้มาทำกระบวนการ Exploring the Internal Gems™ ที่เป็นการค้นหา สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่มีคนเห็นคุณค่าเพื่ออนาคตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนแล้ว ยังได้พูดคุยเรื่องการปรับสมดุลย์ และการจัดการชีวิตให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย // ใครสนใจรับการโค้ชบ้าง inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียนมัธยม นักศึกษา ป ตรี รับการโค้ชฟรี)

By

เวลาเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ถ้าใครตั้งเป้าหมาย แล้วทำรวดเดียวตามนั้นได้ ก็จัดไป แต่ถ้าทำรวดเดียวจบไม่ไหว ถูกรบกวน หรือถูกขัดจังหวะ แทรกขอความช่วยเหลือจากเราอยู่เรื่อยไป ลองปรับเป้าหมายให้เป็นเฟสย่อยๆแทน // จาก 0-100 ลองปรับย่อย ให้โฟกัสจาก 0-2 แทน // แล้วทำให้สำเร็จตามแพลนให้บ่อยๆ พอเราทำจนเป็นนิสัย เราค่อยขยับเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นอีกที // น้องวาว นักเรียนมัธยมปลาย นอกจากจะได้มาทำกระบวนการ Exploring the Internal Gems™ ที่เป็นการค้นหา สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่มีคนเห็นคุณค่าเพื่ออนาคตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนแล้ว ยังได้พูดคุยเรื่องการปรับสมดุลย์ และการจัดการชีวิตให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย // ใครสนใจรับการโค้ชบ้าง inbox มาได้ (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียนมัธยม นักศึกษา ป ตรี รับการโค้ชฟรี)

You may also like