เวลาเรามีข้อสงสัย เมื่อเป้าหมายมันไม่ชัด มันทำให้ชีวิตเราอึดอัด เดินก้าวไปข้างหน้าแบบไม่ค่อยมั่นใจ // การมีใครซักคนมานั่งฟังอย่างตั้งใจ ฟังอย่างเข้าใจ แล้วถามคำถามให้เราคิด เราเห็น เราคลียร์สิ่งที่ต้องการให้ชัดเจนมากขึ้นให้ มันทำให้เรามีโมเมนท์ที่สดใสขึ้นทันตา // การได้รู้ วางแพลนในสิ่งที่กำลังจะทำ…
ทั่วไป

เวลาเรามีข้อสงสัย เมื่อเป้าหมายมันไม่ชัด มันทำให้ชีวิตเราอึดอัด เดินก้าวไปข้างหน้าแบบไม่ค่อยมั่นใจ // การมีใครซักคนมานั่งฟังอย่างตั้งใจ ฟังอย่างเข้าใจ แล้วถามคำถามให้เราคิด เราเห็น เราคลียร์สิ่งที่ต้องการให้ชัดเจนมากขึ้นให้ มันทำให้เรามีโมเมนท์ที่สดใสขึ้นทันตา // การได้รู้ วางแพลนในสิ่งที่กำลังจะทำ…

เวลาเรามีข้อสงสัย เมื่อเป้าหมายมันไม่ชัด มันทำให้ชีวิตเราอึดอัด เดินก้าวไปข้างหน้าแบบไม่ค่อยมั่นใจ // การมีใครซักคนมานั่งฟังอย่างตั้งใจ ฟังอย่างเข้าใจ แล้วถามคำถามให้เราคิด เราเห็น เราคลียร์สิ่งที่ต้องการให้ชัดเจนมากขึ้นให้ มันทำให้เรามีโมเมนท์ที่สดใสขึ้นทันตา // การได้รู้ วางแพลนในสิ่งที่กำลังจะทำ แถมมีโอกาสได้สัมผัสกับความสำเร็จล่วงหน้า ในระดับจิตใต้สำนึกด้วย เป็นการเตรียมความพร้อมที่เพิ่มความมั่นใจได้อีกมากกว่า 50% // พี่ท่านนี้ ตั้งใจนัดเวลา มาพบกันโดยเฉพาะ มาไกลจากแม่ฮ่องสอนเลยทีเดียว // ทำงานร่วมกัน ระหว่างโค้ชชิ่งการ์ดสัญชาติอิสราเอล ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ ร่วมด้วยองค์ความรู้ในการเข้าใจตนเองเชิงลึก อย่าง Enneagram + เทคนิคการทำชีวิตให้เดินหน้าแบบ NLP // ใครสนใจรับการโค้ช เชิญ inbox เข้ามานัดเวลาตามอัธยาศัย (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียนมัธยมถึงนศ. ป.ตรี ฟรี)

By

เวลาเรามีข้อสงสัย เมื่อเป้าหมายมันไม่ชัด มันทำให้ชีวิตเราอึดอัด เดินก้าวไปข้างหน้าแบบไม่ค่อยมั่นใจ // การมีใครซักคนมานั่งฟังอย่างตั้งใจ ฟังอย่างเข้าใจ แล้วถามคำถามให้เราคิด เราเห็น เราคลียร์สิ่งที่ต้องการให้ชัดเจนมากขึ้นให้ มันทำให้เรามีโมเมนท์ที่สดใสขึ้นทันตา // การได้รู้ วางแพลนในสิ่งที่กำลังจะทำ แถมมีโอกาสได้สัมผัสกับความสำเร็จล่วงหน้า ในระดับจิตใต้สำนึกด้วย เป็นการเตรียมความพร้อมที่เพิ่มความมั่นใจได้อีกมากกว่า 50% // พี่ท่านนี้ ตั้งใจนัดเวลา มาพบกันโดยเฉพาะ มาไกลจากแม่ฮ่องสอนเลยทีเดียว // ทำงานร่วมกัน ระหว่างโค้ชชิ่งการ์ดสัญชาติอิสราเอล ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ ร่วมด้วยองค์ความรู้ในการเข้าใจตนเองเชิงลึก อย่าง Enneagram + เทคนิคการทำชีวิตให้เดินหน้าแบบ NLP // ใครสนใจรับการโค้ช เชิญ inbox เข้ามานัดเวลาตามอัธยาศัย (มีค่าใช้จ่าย) (นักเรียนมัธยมถึงนศ. ป.ตรี ฟรี)

You may also like