ทั่วไป

เวลาเราทำอะไรแล้วยังไม่เห็นผล มันมีให้เลือก 2 แนวทาง // 1. ทำถูกทิศ ถูกวิธี แต่ต้องรอเพราะยังไม่ไม่ถึงเวลา // 2. รอนานไปก็เสียเวลา ไม่เปลี่ยนทิศ ก็ต้องเปลี่ยนวิธี…

เวลาเราทำอะไรแล้วยังไม่เห็นผล มันมีให้เลือก 2 แนวทาง // 1. ทำถูกทิศ ถูกวิธี แต่ต้องรอเพราะยังไม่ไม่ถึงเวลา // 2. รอนานไปก็เสียเวลา ไม่เปลี่ยนทิศ ก็ต้องเปลี่ยนวิธี // เราคงต้องประเมินเอาเอง

By

เวลาเราทำอะไรแล้วยังไม่เห็นผล มันมีให้เลือก 2 แนวทาง // 1. ทำถูกทิศ ถูกวิธี แต่ต้องรอเพราะยังไม่ไม่ถึงเวลา // 2. รอนานไปก็เสียเวลา ไม่เปลี่ยนทิศ ก็ต้องเปลี่ยนวิธี // เราคงต้องประเมินเอาเอง

You may also like