เวลาผมสอนใช้การ์ด แล้วให้ผู้เรียนเลือกการ์ดรูปภาพ คนแต่ละศูนย์มักจะมองหาอะไรที่แตกต่างกัน คนศูนย์ใจ มักเลือกรูปที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความสัมพันธ์ คนศูนย์หัว มักเลือกรูปที่แปลความหมายมากกว่านั้น แปลความได้หลายชั้น ต้องตีความ คนศูนย์ท้องหรือสัญชาตญาณ มักเลือกรูปที่มีความหมายเชิงเดียว หรือรูปแอคทิวิตี้ชัดเจน คนเราจะแสดงความเป็นตัวเองออกมา…
ทั่วไป

เวลาผมสอนใช้การ์ด แล้วให้ผู้เรียนเลือกการ์ดรูปภาพ คนแต่ละศูนย์มักจะมองหาอะไรที่แตกต่างกัน คนศูนย์ใจ มักเลือกรูปที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความสัมพันธ์ คนศูนย์หัว มักเลือกรูปที่แปลความหมายมากกว่านั้น แปลความได้หลายชั้น ต้องตีความ คนศูนย์ท้องหรือสัญชาตญาณ มักเลือกรูปที่มีความหมายเชิงเดียว หรือรูปแอคทิวิตี้ชัดเจน คนเราจะแสดงความเป็นตัวเองออกมา…

เวลาผมสอนใช้การ์ด แล้วให้ผู้เรียนเลือกการ์ดรูปภาพ คนแต่ละศูนย์มักจะมองหาอะไรที่แตกต่างกัน คนศูนย์ใจ มักเลือกรูปที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความสัมพันธ์ คนศูนย์หัว มักเลือกรูปที่แปลความหมายมากกว่านั้น แปลความได้หลายชั้น ต้องตีความ คนศูนย์ท้องหรือสัญชาตญาณ มักเลือกรูปที่มีความหมายเชิงเดียว หรือรูปแอคทิวิตี้ชัดเจน คนเราจะแสดงความเป็นตัวเองออกมา ไม่ทางใดก็ทางนึง ในฐานะโค้ชผู้ใช้การ์ด ถ้าเราอยากรู้จักหรือเข้าใจคนตรงหน้า อาจลองให้โค้ชชี่เลือกรูปที่อธิบายความเป็นตัวเค้าดูบ้าง แล้วเปิดใจกว้างๆ เปิดหัวว่างๆ ฟังในเรื่องที่เค้าเล่าออกมา ไม่แน่นะ เราก็จะเข้าใจความเป็นตัวเค้าจากเรื่องราวเหล่านั้นก็เป็นได้

By

เวลาผมสอนใช้การ์ด แล้วให้ผู้เรียนเลือกการ์ดรูปภาพ คนแต่ละศูนย์มักจะมองหาอะไรที่แตกต่างกัน

คนศูนย์ใจ มักเลือกรูปที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความสัมพันธ์

คนศูนย์หัว มักเลือกรูปที่แปลความหมายมากกว่านั้น แปลความได้หลายชั้น ต้องตีความ

คนศูนย์ท้องหรือสัญชาตญาณ มักเลือกรูปที่มีความหมายเชิงเดียว หรือรูปแอคทิวิตี้ชัดเจน

คนเราจะแสดงความเป็นตัวเองออกมา ไม่ทางใดก็ทางนึง ในฐานะโค้ชผู้ใช้การ์ด ถ้าเราอยากรู้จักหรือเข้าใจคนตรงหน้า อาจลองให้โค้ชชี่เลือกรูปที่อธิบายความเป็นตัวเค้าดูบ้าง แล้วเปิดใจกว้างๆ เปิดหัวว่างๆ ฟังในเรื่องที่เค้าเล่าออกมา ไม่แน่นะ เราก็จะเข้าใจความเป็นตัวเค้าจากเรื่องราวเหล่านั้นก็เป็นได้

You may also like